Phân biệt ký hiệu dây cáp 3x+1x, 4x, 5x, 3x+2x, 4x+1x

phan biệt cáp điện dạng 3x+1x 4x...

Dây cáp điện ký hiệu 3x+1x và 4x giống nhau ở chỗ chúng đều có 4 ruột dẫn điện, tương tự dây cáp điện ký hiệu 3x+2x và 4x+1x hay 5x cùng có 5 ruột dẫn. Tuy nhiên ký hiệu này là để phân biệt tiết diện giữa các ruột dẫn.

1. Đối với cáp 4 lõi (4 ruột dẫn)

Dây cáp 4 ruột dẫn có thể là loại 4x hoặc 3x+1x. Loại cáp này được sử dụng để truyền tải điện 3 pha, trong đó có 3 ruột dẫn tương ứng với 3 pha của điện và dây còn lại tương ứng làm dây trung tính.

Dây trung tính có nhiệm vụ hoàn thành mạch điện ở hệ thống điện 1 pha và cân bằng điện áp ở hệ thống điện 3 pha. Cần lưu ý rằng ở điện 3 pha, điện áp giữa các pha có thể chênh lệch nhau và gây mất cân bằng điện áp, từ đó có thể khiến thiết bị điện bị nóng, thậm chí cháy nổ. Dây trung tính là để tải điện áp chênh lệch giữa các pha, giúp điện áp giữa các pha luôn cân bằng nhau.

Tuy nhiên, chênh lệch điện áp giữa các pha thường không thể lớn hơn điện áp tải của các pha đó, nghĩa là dây trung tính không cần phải có tiết diện lớn như dây pha. Thực tế, dây trung tính có thể nhỏ hơn dây pha trong một số trường hợp!

Ký hiệu 3x+1x trong đó 3x tương ứng với 3 pha, 1x tương ứng với dây trung tính và ruột dẫn dạng 1x có tiết diện nhỏ hơn ruột dẫn 3x. Ví dụ cáp đồng bọc hạ thế CXV 3x+1x có các tiết diện như 3×10+1×6 (3 ruột dẫn có tiết diện 10mm2, 1 ruột dẫn có tiết diện 6mm2), 3×120+1×70, 3×240+1×150…

2. Đối với cáp 5 lõi

Tương tự như cáp 4 lõi, dây cáp điện 5 ruột dẫn cũng có thể là dạng 5x, 4x+1x hoặc 3x+2x. Điểm khác biệt ở cáp 5 lõi là ngoài 3 lõi dẫn tương ứng với 3 pha, 1 lõi dẫn tương ứng với dây trung tính thì 1 lõi dẫn còn lại tương ứng với dây nối đất (tiếp địa).

Dây tiếp địa có tác dụng triệt tiêu các dòng điện rò rỉ trong mạch điện trong quá trình sử dụng thiết bị, đảm bảo an toàn cho con người khi chạm vào thiết bị. Tương tự như dây trung tính, tiết diện dây tiếp địa cũng không cần lớn như dây pha. Đó là lý do ngoài dây cáp dạng 5x còn có dạng 3x+2x rất phổ biến, trong đó 3x tương ứng với 3 pha và 2x tương ứng với dây trung tính+ dây tiếp địa.

Dạng 4x+1x cũng phổ biến nhưng không phổ biến như dạng 3x+2x.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.