Giới thiệu chung Tầm nhìn, sứ mệnh Triết lý kinh doanh Năng lực sản xuất Hệ thống phân phối Chứng chỉ chất lượng Sự kiện, hoạt động

Giá trị cốt lõi

giá trị cốt lõi SUNWON
Chất lượng

Lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Những sản phẩm, dịch vụ của công ty cung cấp ra thị trường là những sản phẩm chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Sáng tạo

Lấy lao động sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”. Lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Chuyên nghiệp

Xây dựng một tập thể người lao động có tri thức, có văn hóa, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Hợp tác

Lấy quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Trách nhiệm

Có bộ máy lãnh đạo đoàn kết, có năng lực cao, có tư cách chuẩn mực và luôn triệt để thực hiện những cam kết của mình.