Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cáp vặn xoắn SUNWON dùng cho mạng lưới điện hạ thế, điện áp làm việc đến 0.6/1 (1.2)kV và được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6447: 1998.

Tiêu chuẩn này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện kiểu vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 (1.2)kV, có 2, 3 hoặc 4 lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, mặt cắt danh định từ 16 đến 150 mm2.

Quy định kết cấu cáp vặn xoắn

1. Đối với lõi dẫn

Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn phải phù hợp với bảng 1. Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 – 1995.

Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

2. Đối với bọc cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn và phù hợp với bảng 1 và bảng 2 của tiêu chuẩn này.

Vật liệu cách điện có thể là XLPE ký hiệu là X-90 hoặc XLPE đặc biệt có độ chịu nhiệt cao hơn, ký hiệu là X-FP-90.

3. Cách nhận biết lõi cáp

Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Các lõi pha của dây cáp phải có các gân nổi như sau:

  • đối với cáp 2 lõi: một gân nổi;
  • đối với cáp 3 lõi: một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;
  • đối với cáp 4 lõi: một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

Cáp vặn xoắn SUNWON dựa theo tiết diện mặt cắt danh định và số lõi dẫn bao gồm 29 sản phẩm như sau:

  • Cáp 2 lõi: Tiết diện mặt cắt danh định gồm 2×11, 2×16, 2×25, 2×35, 2×50, 2×70;
  • Cáp 3 lõi: Tiết diện mặt cắt danh định gồm 3×11, 3×16, 3×25, 3×35, 3×50, 3×70, 3×95, 3×120, 3×150;
  • Cáp 4 lõi: Tiết diện mặt cắt danh định gồm: 4×11, 4×16, 4×25, 4×35, 4×50, 4×70, 4×95, 4×120, 4×150, 4×185, 4×240.
.
.