Giới thiệu chung Triết lý kinh doanh Giá trị cốt lõi Năng lực sản xuất Hệ thống phân phối Chứng chỉ chất lượng Sự kiện, hoạt động
tầm nhìn sứ mệnh sunwon

Tầm nhìn

  1.  Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam và khu vực.
  2. Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội.
  3. Xây dựng thương hiệu mạnh, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.
  4. Đóng góp tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước Việt Nam.

Sứ mệnh

  1. Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng;
  2. Đối với cổ đông và đối tác: đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững;
  3. Đối với cán bộ công nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Mang lại cho cán bộ công nhân viên có cuộc sống phong phú về tinh thần, đầy đủ về vật chất;
  4. Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.