ABC – AX – 0.6/1kV – 3x – SUNWON

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447: 1998;

2. Kết cấu sản phẩm:

  •  Lõi dẫn: Gồm các sợi nhôm tròn được xoắn bện đồng tâm và nén chặt;
  • Cách điện: Nhựa XLPE;
  • Nhận biết cáp: Phân pha bằng số gân nối hoặc bằng màu kẻ trên cáp/.

3. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 11m2 tới 300m2

4. Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 90 độ C.

Download báo giá
.
.