Bài kiểm tra điện trở ruột dẫn

Mục đích của bài kiểm tra điện trở của ruột dẫn (Conductor Resistant Test) là đảm bảo điện trở của ruột dẫn nằm dưới điện trở định mức để ruột dẫn có hiệu quả dẫn điện tốt nhất.

Quy định điện trở ruột dẫn tại IEC 60228

Thử nghiệm được thực hiện trên một chiều dài hoàn chỉnh của cáp hoặc trên mẫu cáp điện có chiều dài ít nhất là 1m. Thử nghiệm đo điện trở một chiều của ruột dẫn đồng hoặc nhôm, từ đó cho biết dòng điện có thể truyền tải dễ dàng như thế nào qua chất dẫn điện; điện trở càng cao, dòng điện được tải càng ít. Khi điện trở quá cao, nhiệt sinh ra có thể làm hỏng lớp cách điện, dẫn đến hỏa hoạn hoặc đoản mạch.

CR bị ảnh hưởng bởi kích thước ruột dẫn, cấu tạo, nhiệt độ và điện trở suất. Ngoài những yếu tố này, cần nhấn mạnh rằng do độ nhạy của số đọc với nhiệt độ, điều quan trọng là phải giữ mẫu trong không gian thử nghiệm trong thời gian yêu cầu mà vẫn đảm bảo nhiệt độ ruột dẫn luôn ổn định. Điện trở đo được sau đó được chuyển đổi thành điện trở tương đương ở nhiệt độ tiêu chuẩn – 20 ° C theo IEC 60228.

tính điện trở ruột dẫn
tính điện trở ruột dẫn

Để đảm bảo rằng điện trở của ruột dẫn đáp ứng tiêu chuẩn, điện trở quan sát được Rt được so sánh với điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C (R20) trong đó:

  • Rt = Điện trở quan sát
  • kt = Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ
  • L = Chiều dài của mẫu thử tính bằng m
  • R20 = Điện trở tiêu chuẩn tối đa ở 20°C.

Nếu bạn gặp chỉ số điện trở ruột dẫn cao, nguyên nhân có thể là:

  1. Nhiệt độ ruột dẫn không chính xác (nhiệt độ ruột dẫn cao hơn> 20°C dẫn đến điện trở quan sát cao hơn, Rt )
  2. Chiều dài cáp không chính xác (chiều dài cáp dài hơn sẽ dẫn đến điện trở cao hơn quan sát được, Rt )
  3. Độ tinh khiết của ruột dẫn không đủ (ví dụ: trong đó đồng có độ tinh khiết dưới 99,9%.
  4. Số lượng ruột dẫn không đủ, ví dụ: mỏng hơn hoặc thiếu các sợi ruột dẫn đến diện tích tiết diện của ruột dẫn nhỏ hơn.

Quy định điện trở ruột dẫn tại TCVN 6612:2000

Điện trở ruột dẫn của dây cáp điện được quy định cụ thể tại điều 7, TCVN 6612:2000 trong đó quy định chi tiết điện trở ruột dẫn không được phép vượt quá giá trị lớn nhất tương ứng trong bảng sau, điều kiện đo điện trở ở nhiệt độ phòng 20 độ C.

Bảng-1---Ruột-dẫn-một-sợi-đặc-cấp-1-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-nhiều-lõi
Bảng-1—Ruột-dẫn-một-sợi-đặc-cấp-1-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-nhiều-lõi
Bảng-2---Ruột-dẫn-bện-cấp-2-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-nhiều-lõi
Bảng-2—Ruột-dẫn-bện-cấp-2-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-nhiều-lõi
Bảng-3---Ruột-dẫn-bằng-đồng-ủ-cấp-5-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-cáp-nhiều-lõi
Bảng-3—Ruột-dẫn-bằng-đồng-ủ-cấp-5-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-cáp-nhiều-lõi
Bảng-4---Ruột-dẫn-bằng-đồng-ủ-cấp-6-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-cáp-nhiều-lõi
Bảng-4—Ruột-dẫn-bằng-đồng-ủ-cấp-6-dùng-cho-cáp-một-lõi-và-cáp-nhiều-lõi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.