Bảng giá cáp điện hạ thế SUNWON (từ T6/2024)

cap-dien-ha-the-SUNWON

Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính.

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ SUNWON
1. CÁP ĐỒNG HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 450/750 V – CU/PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CV 1 x 1.570.52 mmm6,300
2CV 1 x 2.570.67 mmm10,200
3CV 1 x 470.85 mmm16,500
4CV 1 x 671.04 mmm24,000
5CV 1 x 107compactm38,900
6CV 1 x 167compactm58,300
7CV 1 x 257compactm90,400
8CV 1 x 357compactm125,000
9CV 1 x 5019compactm170,900
10CV 1 x 7019compactm243,900
11CV 1 x 9519compactm338,500
12CV 1 x 12037compactm425,500
13CV 1 x 15037compactm528,800
14CV 1 x 18537compactm657,800
15CV 1 x 24061compactm867,000
16CV 1 x 30061compactm1,084,800
17CV 1 x 40061compactm1,405,200
18CV 1×50061compactm1,780,000
2. CÁP NHÔM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/ 1KV – AL/PVC – 1C x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AV 1c x 10mm27compactm5,200
2AV 1c x 11mm27compactm5,500
3AV 1c x 16mm27compactm7,300
4AV 1c x 25mm27compactm10,800
5AV 1c x 35mm27compactm14,300
6AV 1c x 50mm27compactm19,600
7AV 1c x 70mm219compactm27,400
8AV 1c x 95mm219compactm37,500
9AV 1c x 120mm219compactm46,300
10AV 1c x 150mm219compactm57,300
11AV 1c x 185mm237compactm71,200
12AV 1c x 240mm237compactm91,600
13AV 1c x 300mm237compactm113,500
14AV 1c x 400mm261compactm150,700
15AV 1c x 500mm261compactm184,900
3. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 1C x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXV 1 x 107compactm7,300
2AXV 1 x 167compactm9,400
3AXV 1 x 257compactm13,400
4AXV 1 x 357compactm17,000
5AXV 1 x 507compactm22,200
6AXV 1 x 7019compactm30,300
7AXV 1 x 9519compactm40,300
8AXV 1 x 12019compactm50,100
9AXV 1 x 15019compactm61,900
10AXV 1 x 18537compactm75,900
11AXV 1 x 24037compactm97,500
12AXV 1 x 30037compactm119,300
13AXV 1 x 40061compactm157,300
14AXV 1 x 50061compactm192,900
4. CÁP NHÔM LÕI THÉP HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AS/XLPE HOẶC AS/PVC
STTMã sản phẩmQuy cách sản phẩmĐơn vị tínhĐơn giá (đ)
Phần thépPhần nhôm
Số sợiĐường kính sợi (mm)Số sợiĐường kính sợi (mm)
1ASV 1 x 16/2.711.8561.85m8,800
2ASV 1 x 25/4.212.362.3m13,200
3ASV 1 x 35/6.212.862.8m18,000
4ASV 1 x 50/8.013.263.2m23,400
5ASV 1 x 70/1113.863.8m31,800
6ASV 1 x 70/72192.2182.2m57,900
7ASV 1 x 95/1614.564.5m44,300
8ASV 1 x 120/1971.85262.4m52,800
9ASV 1 x 120/2772.2302.2m54,200
10ASV 1 x 150/1971.85242.8m64,400
11ASV 1 x 150/2472.1262.7m66,500
12ASV 1 x 150/3472.5302.5m71,200
13ASV 1 x 185/2472.1243.13m81,700
14ASV 1 x 185/2972.3262.98m81,500
15ASV 1 x 185/4372.8302.8m87,800
16ASV 1 x 240/3272.4243.6m106,300
17ASV 1 x 240/3972.65263.4m107,400
18ASV 1 x 240/5673.2303.2m114,000
5. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 1 x 1.570.52 mmm7,300
2CXV 1 x 2.570.67 mmm11,100
3CXV 1 x 470.85 mmm17,200
4CXV 1 x 671.04 mmm24,600
5CXV 1 x 107compactm39,000
6CXV 1 x 167compactm60,100
7CXV 1 x 257compactm92,500
8CXV 1 x 357compactm127,300
9CXV 1 x 5019compactm173,400
10CXV 1 x 7019compactm247,000
11CXV 1 x 9519compactm341,800
12CXV 1 x 12037compactm429,600
13CXV 1 x 15037compactm533,400
14CXV 1 x 18537compactm663,600
15CXV 1 x 24061compactm873,000
16CXV 1 x 30061compactm1,091,100
17CXV 1 x 40061compactm1,413,500
18CXV 1 x 50061compactm1,789,000
6. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 2C x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXV 2 x 107compactm15,600
2AXV 2 x 117compactm16,900
3AXV 2 x 167compactm21,000
4AXV 2 x 257compactm31,200
5AXV 2 x 357compactm39,500
6AXV 2 x 507compactm53,200
7AXV 2 x 7019compactm71,100
7. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 2 x 1.570.52m15,900
2CXV 2 x 2.570.67m23,900
3CXV 2 x 470.85m36,300
4CXV 2 x 671.04m53,200
5CXV 2 x 107compactm82,500
6CXV 2 x 167compactm125,700
7CXV 2 x 257compactm193,700
8CXV 2 x 357compactm265,100
9CXV 2 x 5019compactm359,500
8. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXV 3 x 107compactm20,400
2AXV 3 x 117compactm22,100
3AXV 3 x 167compactm27,800
4AXV 3 x 257compactm41,400
5AXV 3 x 357compactm53,000
6AXV 3 x 507compactm73,200
7AXV 3 x 7019compactm99,100
8AXV 3 x 9519compactm132,100
9AXV 3 x 12019compactm161,100
10AXV 3 x 15019compactm201,500
11AXV 3 x 18519compactm252,800
12AXV 3 x 24037compactm311,000
13AXV 3 x 30037compactm382,800
9. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 3 x 1.570.52 mmm24,300
2CXV 3 x 2.570.67 mmm35,600
3CXV 3 x 470.85 mmm54,400
4CXV 3 x 671.04 mmm77,000
5CXV 3 x 107compactm121,200
6CXV 3 x 167compactm184,000
7CXV 3 x 257compactm285,500
8CXV 3 x 357compactm390,700
9CXV 3 x 5019compactm531,600
10CXV 3 x 7019compactm757,400
11CXV 3 x 9519compactm1,046,700
12CXV 3 x 12037compactm1,302,600
13CXV 3 x 15037compactm1,616,800
14CXV 3 x 18537compactm2,009,000
15CXV 3 x 24061compactm2,644,200
16CXV 3 x 30061compactm3,304,000
10. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 4C x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXV 4 x 107compactm27,400
2AXV 4 x 117compactm30,000
2AXV 4 x 167compactm37,200
3AXV 4 x 257compactm52,800
4AXV 4 x 357compactm67,200
5AXV 4 x 507compactm88,800
6AXV 4 x 7019compactm124,800
7AXV 4 x 9519compactm165,700
8AXV 4 x 12019compactm205,500
9AXV 4 x 15019compactm253,000
10AXV 4 x 18519compactm311,400
11AXV 4 x 24037compactm397,200
12AXV 4 x 30037compactm491,100
11. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC –  4x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 4 x 1.570.52 mmm30,600
2CXV 4 x 2.570.67 mmm46,300
3CXV 4 x 470.85 mmm70,600
4CXV 4 x 671.04 mmm100,800
5CXV 4 x 107compactm159,300
6CXV 4 x 167compactm242,900
7CXV 4 x 257compactm377,600
8CXV 4 x 357compactm518,200
9CXV 4 x 5019compactm705,600
10CXV 4 x 7019Com`pactm1,006,500
11CXV 4 x 9519compactm1,378,500
12CXV 4 x 12037compactm1,731,400
13CXV 4 x 15037compactm2,150,400
14CXV 4 x 18537compactm2,675,300
15CXV 4 x 24061compactm3,516,700
16CXV 4 x 30061compactm4,395,000
12. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C+1C
STTMã sản phẩmQuy cách sản phẩmĐơn vị tínhĐơn giá (đ)
Dây phaDây trung tính
Số sợiĐường kính sợi (mm)Số sợiĐường kính sợi (mm)
1AXV 3×16+107compact7compactm33,400
2AXV 3×25+167compact7compactm46,400
3AXV 3×35+167compact7compactm59,900
4AXV 3×35+257compact7compactm64,400
5AXV 3×50+257compact7compactm83,600
6AXV 3×50+357compact7compactm88,200
7AXV 3×70+2519compact7compactm108,200
8AXV 3×70+3519compact7compactm113,000
9AXV 3×70+5019compact7compactm119,600
10AXV 3×95+5019compact7compactm151,800
11AXV 3×95+7019compact19compactm159,700
12AXV 3×120+7019compact19compactm190,800
13AXV 3×120+9519compact19compactm201,500
14AXV 3×150+7019compact19compactm229,300
15AXV 3×150+9519compact19compactm240,200
16AXV 3×150+12019compact19compactm250,000
17AXV 3×185+9537compact19compactm292,800
18AXV 3×185+12037compact19compactm300,600
19AXV 3×185+15037compact19compactm313,000
19AXV 3×240+12037compact19compactm356,300
20AXV 3×240+15037compact19compactm369,600
21AXV 3×240+18537compact37compactm384,900
13. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3x?+1x?
STTMã sản phẩmSố sợi/ Đường kính sợiĐơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 3×2.5+1×1.53x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm42,500
2CXV 3×4+1×2.53x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm65,200
3CXV 3×6+1×43x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm93,300
4CXV 3×10+1×63x7S/compact + 7S/1.04mmm144,500
5CXV 3×16+1×103x7S/compact + 7S/compactm223,700
6CXV 3×25+1×163x7S/compact + 7S/compactm344,100
7CXV 3×35+1×163x7S/compact + 7S/compactm449,000
8CXV 3×35+1×253x7S/compact + 7S/compactm483,200
9CXV 3×50+1×253x19S/compact + 7S/compactm624,000
10CXV 3×50+1×353x19S/compact + 7S/compactm659,200
11CXV 3×70+1×353x19S/compact + 7S/compactm883,900
12CXV 3×70+1×503x19S/compact + 19S/compactm930,300
13CXV 3×95+1×503x19S/compact + 19S/compactm1,207,800
14CXV 3×95+1×703x19S/compact + 19S/compactm1,282,800
15CXV 3×120+1×703x37S/compact + 19S/compactm1,564,300
16CXV 3×120+1×953x37S/compact + 19S/compactm1,643,500
17CXV 3×150+1×703x37S/compact + 19S/compactm1,860,300
18CXV 3×150+1×953x37S/compact + 19S/compactm1,955,300
19CXV 3×150+1×1203x37S/compact + 37S/compactm2,044,200
20CXV 3×185+1×953x37S/compact + 19S/compactm2,350,200
21CXV 3×185+1×1203x37S/compact + 37S/compactm2,439,900
22CXV 3×185+1×1503x37S/compact + 37S/compactm2,544,000
23CXV 3×240+1×1203x61S/compact + 37S/compactm3,071,100
24CXV 3×240+1×1503x61S/compact + 37S/compactm3,175,300
25CXV 3×240+1×1853x61S/compact + 37S/compactm3,305,700
26CXV 3×300+1×1203x61S/compact + 37S/compactm3,769,300
27CXV 3×300+1×1503x61S/compact + 37S/compactm3,832,100
28CXV 3×300+1×1853x61S/compact + 37S/compactm3,963,900
29CXV 3×300+1×2403x61S/compact + 61S/compactm4,175,000
14. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 5x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 5 x 1.570.52 mmm39,000
2CXV 5 x 2.570.67 mmm59,600
3CXV 5 x 470.85 mmm89,400
4CXV 5 x 671.04 mmm127,100
5CXV 5 x 107compactm206,000
6CXV 5 x 167compactm314,900
7CXV 5 x 257compactm486,500
8CXV 5 x 357compactm659,700
9CXV 5 x 5019compactm918,900
10CXV 5 x 7019compactm1,287,800
11CXV 5 x 9519compactm1,752,000
12CXV 5 x 12037compactm2,238,000
13CXV 5 x 15037compactm2,731,800
14CXV 5 x 18537compactm3,409,000
15CXV 5 x 24061compactm4,495,000
15. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV CU/XLPE/PVC – 3x?+2x?
STTMã sản phẩmSố sợi/ Đường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 3×2.5+2×1.53x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm49,900
2CXV 3×4+2×2.53x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm76,700
3CXV 3×6+2×43x7S/1.04mm + 2x7S/0.85mmm111,000
4CXV 3×10+2×63x7S/compact + 2x7S/1.04mmm170,200
5CXV 3×16+2×103x7S/compact + 2x7S/compactm264,800
6CXV 3×25+2×163x7S/compact + 2x7S/compactm406,500
7CXV 3×35+2×163x7S/compact + 2x7S/compactm512,700
8CXV 3×35+2×253x7S/compact + 2x7S/compactm579,900
9CXV 3×50+2×253x19S/compact + 2x7S/compactm722,000
10CXV 3×50+2×353x19S/compact + 2x7S/compactm793,300
11CXV 3×70+2×353x19S/compact + 2x7S/compactm1,019,800
12CXV 3×70+2×503x19S/compact + 2x19S/compactm1,113,400
13CXV 3×95+2×503x19S/compact + 2x19S/compactm1,389,900
14CXV 3×95+2×703x19S/compact + 2x19S/compactm1,537,300
15CXV 3×120+2×503x37S/compact + 2x19S/compactm1,679,900
16CXV 3×120+2×703x37S/compact + 2x19S/compactm1,806,200
17CXV 3×120+2×953x37S/compact + 2x19S/compactm1,998,900
18CXV 3×150+2×703x37S/compact + 2x19S/compactm2,122,500
19CXV 3×150+2×953x37S/compact + 2x19S/compactm2,314,500
20CXV 3×150+2×1203x37S/compact + 2x37S/compactm2,490,300
21CXV 3×185+2×953x37S/compact + 2x19S/compactm2,708,100
22CXV 3×185+2×1203x37S/compact + 2x37S/compactm2,884,200
23CXV 3×185+2×1503x37S/compact + 2x37S/compactm3,093,300
24CXV 3×240+2×1203x61S/compact + 2x37S/compactm3,518,900
25CXV 3×240+2×1503x61S/compact + 2x37S/compactm3,732,700
26CXV 3×240+2×1853x61S/compact + 2x37S/compactm3,993,800
16. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 4x?+1x?
STTMã sản phẩmSố sợi/ Đường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXV 4×2.5+1×1.54x7S/0.85mm + 1x7S/0.67mmm53,700
2CXV 4×4+1×2.54x7S/0.85mm + 1x7S/0.67mmm81,900
3CXV 4×6+1×44x7S/1.04mm + 1x7S/0.85mmm117,500
4CXV 4×10+1×64x7S/compact + 1x7S/1.04mmm187,600
5CXV 4×16+1×104x7S/compact + 1x7S/compactm289,100
6CXV 4×25+1×164x7S/compact + 1x7S/compactm446,800
7CXV 4×35+1×164x7S/compact + 1x7S/compactm583,000
8CXV 4×50+1×254x19S/compact + 1x7S/compactm822,700
9CXV 4×70+1×354x19S/compact + 1x7S/compactm1,150,500
10CXV 4×95+1×504x19S/compact + 1x19S/compactm1,568,600
11CXV 4×120+1×704x37S/compact + 1x19S/compactm2,026,400
12CXV 4×150+1×954x37S/compact + 1x19S/compactm2,513,100
13CXV 4×185+1×1204x37S/compact + 1x37S/compactm3,146,500
14CXV 4×240+1×1504x61S/compact + 1x37S/compactm4,105,300
17. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 2C
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXSV 2 x 107compactm27,200
1AXSV 2 x 117compactm29,400
2AXSV 2 x 167compactm34,700
3AXSV 2 x 257compactm47,300
4AXSV 2 x 357compactm57,000
5AXSV 2 x 507compactm72,900
6AXSV 2 x 7019compactm97,600
18. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1C
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXSV 1x10mm270.67 mmm51,000
2CXSV 1x16mm270.85 mmm74,400
3CXSV 1x25mm271.04 mmm110,600
4CXSV 1x35mm27compactm146,100
5CXSV 1x50mm219compactm194,800
6CXSV 1x70mm219compactm272,000
7CXSV 1x95mm219compactm370,800
8CXSV 1x120mm237compactm465,800
9CXSV 1x150mm237compactm568,100
10CXSV 1x185mm237compactm704,400
11CXSV 1x240mm261compactm925,300
12CXSV 1x300mm261compactm1,150,300
13CXSV 1x400mm261compactm1,461,500
14CXSV 1x500mm261compactm1,867,400
19. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 2x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXSV 2 x 2.570.67 mmm32,900
2CXSV 2 x 470.85 mmm46,100
3CXSV 2 x 671.04 mmm62,300
4CXSV 2 x 107compactm92,800
5CXSV 2 x 167compactm137,800
6CXSV 2 x 257compactm206,700
7CXSV 2 x 357compactm278,600
8CXSV 2 x 5019compactm376,200
20. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3C
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXSV 3 x 107compactm33,100
2AXSV 3 x 117compactm35,600
3AXSV 3 x 167compactm42,300
4AXSV 3 x 257compactm58,300
5AXSV 3 x 357compactm71,200
6AXSV 3 x 507compactm94,400
7AXSV 3 x 7019compactm142,600
8AXSV 3 x 9519compactm180,700
9AXSV 3 x 12019compactm216,400
10AXSV 3 x 15019compactm262,300
11AXSV 3 x 18519compactm322,600
12AXSV 3 x 24037compactm387,400
13AXSV 3 x 30037compactm470,000
21. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXSV 3 x 2.570.67 mmm45,600
2CXSV 3 x 470.85 mmm64,300
3CXSV 3 x 671.04 mmm86,800
4CXSV 3 x 107compactm131,700
5CXSV 3 x 167compactm197,700
6CXSV 3 x 257compactm298,700
7CXSV 3 x 357compactm405,700
8CXSV 3 x 5019compactm548,900
9CXSV 3 x 7019compactm780,000
10CXSV 3 x 9519compactm1,074,800
11CXSV 3 x 12037compactm1,344,400
12CXSV 3 x 15037compactm1,666,400
13CXSV 3 x 18537compactm2,065,300
14CXSV 3 x 24061compactm2,707,700
15CXSV 3 x 30061compactm3,373,000
22. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 4C
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1AXSV 4 x 107compactm38,500
2AXSV 4 x 117compactm41,200
3AXSV 4 x 167compactm50,000
4AXSV 4 x 257compactm68,000
5AXSV 4 x 357compactm84,100
6AXSV 4 x 507compactm109,600
7AXSV 4 x 7019compactm162,000
8AXSV 4 x 9519compactm207,400
9AXSV 4 x 12019compactm255,800
10AXSV 4 x 15019compactm309,700
11AXSV 4 x 18519compactm374,100
12AXSV 4 x 24037compactm471,200
13AXSV 4 x 30037compactm568,600
23. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 4x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXSV 4 x 2.570.67 mmm56,000
2CXSV 4 x 4.070.85 mmm80,500
3CXSV 4 x 671.04 mmm111,300
4CXSV 4 x 107compactm171,000
5CXSV 4 x 167compactm258,500
6CXSV 4 x 257compactm392,400
7CXSV 4 x 357compactm535,300
8CXSV 4 x 5019compactm726,000
9CXSV 4 x 7019compactm1,044,700
10CXSV 4 x 9519compactm1,420,000
11CXSV 4 x 12037compactm1,779,300
12CXSV 4 x 15037compactm2,205,000
13CXSV 4 x 18537compactm2,737,600
14CXSV 4 x 24061compactm3,586,600
24. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3C+1C
STTMã sản phẩmQuy cách sản phẩmĐơn vị tínhĐơn giá (đ)
Dây phaDây trung tính
Số sợiĐường kính sợi (mm)Số sợiĐường kính sợi (mm)
1AXSV 3X16+107compact7compactm47,000
2AXSV 3X25+167compact7compactm62,800
3AXSV 3X35+167compact7compactm74,300
4AXSV 3X35+257compact7compactm79,900
5AXSV 3X50+257compact7compactm97,000
6AXSV 3X50+357compact7compactm103,300
7AXSV 3X70+2519compact7compactm141,200
8AXSV 3X70+3519compact7compactm146,400
9AXSV 3X70+5019compact7compactm153,000
10AXSV 3X95+5019compact7compactm186,400
11AXSV 3X95+7019compact19compactm196,200
12AXSV 3×120+7019compact19compactm232,500
13AXSV 3×120+9519compact19compactm244,800
14AXSV 3×150+7019compact19compactm272,900
15AXSV 3×150+9519compact19compactm283,500
16AXSV 3×150+12019compact19compactm296,500
17AXSV 3×185+9537compact19compactm331,300
17AXSV 3×185+12037compact19compactm346,600
18AXSV 3×185+15037compact19compactm359,400
19AXSV 3×240+12037compact19compactm414,800
20AXSV 3×240+15037compact19compactm429,300
21AXSV 3×240+18537compact37compactm444,200
25. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x?+1x
STTMã sản phẩmSố sợi/ Đường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXSV 3×2.5+1×1.53x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm51,600
2CXSV 3×4+1×2.53x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm75,200
3CXSV 3×6+1×43x7S/compact + 7S/1.04mmm103,400
4CXSV 3×10+1×63x7S/compact + 7S/compactm155,700
5CXSV 3×16+1×103x7S/compact + 7S/compactm236,500
6CXSV 3×25+1×163x7S/compact + 7S/compactm357,900
7CXSV 3×35+1×163x7S/compact + 7S/compactm464,400
8CXSV 3×35+1×253x7S/compact + 7S/compactm499,800
9CXSV 3×50+1×253x19S/compact + 7S/compactm641,400
10CXSV 3×50+1×353x19S/compact + 7S/compactm679,000
11CXSV 3×70+1×353x19S/compact + 19S/compactm920,700
12CXSV 3×70+1×503x19S/compact + 19S/compactm968,200
13CXSV 3×95+1×503x19S/compact + 19S/compactm1,247,900
14CXSV 3×95+1×703x19S/compact + 19S/compactm1,323,500
15CXSV 3×120+1×703x37S/compact + 19S/compactm1,593,700
16CXSV 3×120+1×953x37S/compact + 19S/compactm1,690,900
17CXSV 3×150+1×703x37S/compact + 19S/compactm1,912,900
17CXSV 3×150+1×953x37S/compact + 19S/compactm2,010,300
18CXSV 3×150+1×1203x37S/compact + 37S/compactm2,099,100
19CXSV 3×185+1×953x37S/compact + 37S/compactm2,407,900
20CXSV 3×185+1×1203x37S/compact + 37S/compactm2,500,300
21CXSV 3×185+1×1503x37S/compact + 37S/compactm2,605,800
17CXSV 3×240+1×1203x61S/compact + 37S/compactm3,135,100
22CXSV 3×240+1×1503x61S/compact + 37S/compactm3,241,900
23CXSV 3×240+1×1853x61S/compact + 37S/compactm3,373,800
26. CÁP ĐỒNG MULLER ĐIỆN KẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DATA/PVC – 1x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXAV 1 x 107compactm51,500
2CXAV 1 x 167compactm74,600
3CXAV 1 x 257compactm110,200
4CXAV 1 x 357compactm146,600
5CXAV 1 x 507compactm193,000
6CXAV 1 x 707compactm269,700
7CXAV 1 x 957compactm364,300
8CXAV 1 x 12019compactm453,800
9CXAV 1 x 15019compactm560,000
10CXAV 1 x 18519compactm691,700
11CXAV 1 x 24037compactm904,900
12CXAV 1 x 30037compactm1,128,000
13CXAV 1 x 40037compactm1,454,700
14CXAV 1 x 50061compactm1,867,000
27. CÁP ĐỒNG MULLER ĐIỆN KẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DATA/PVC – 2x?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1CXAV 2 x 470.85 mmm44,100
2CXAV 2 x 671.04 mmm60,700
3CXAV 2 x 771.13 mmm69,200
4CXAV 2 x 107compactm90,400
5CXAV 2 x 117compactm95,400
6CXAV 2 x 167compactm134,500
7CXAV 2 x 257compactm204,000
8CXAV 2 x 357compactm278,900
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN HẠ THẾ SUNWON
1. CÁP ĐỒNG HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 450/750 V – CU/PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CV 1 x 1.56,300
2CV 1 x 2.510,200
3CV 1 x 416,500
4CV 1 x 624,000
5CV 1 x 1038,900
6CV 1 x 1658,300
7CV 1 x 2590,400
8CV 1 x 35125,000
9CV 1 x 50170,900
10CV 1 x 70243,900
11CV 1 x 95338,500
12CV 1 x 120425,500
13CV 1 x 150528,800
14CV 1 x 185657,800
15CV 1 x 240867,000
16CV 1 x 3001,084,800
17CV 1 x 4001,405,200
18CV 1×5001,780,000
2. CÁP NHÔM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/ 1KV – AL/PVC – 1C x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AV 1c x 10mm25,200
2AV 1c x 11mm25,500
3AV 1c x 16mm27,300
4AV 1c x 25mm210,800
5AV 1c x 35mm214,300
6AV 1c x 50mm219,600
7AV 1c x 70mm227,400
8AV 1c x 95mm237,500
9AV 1c x 120mm246,300
10AV 1c x 150mm257,300
11AV 1c x 185mm271,200
12AV 1c x 240mm291,600
13AV 1c x 300mm2113,500
14AV 1c x 400mm2150,700
15AV 1c x 500mm2184,900
3. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 1C x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXV 1 x 107,300
2AXV 1 x 169,400
3AXV 1 x 2513,400
4AXV 1 x 3517,000
5AXV 1 x 5022,200
6AXV 1 x 7030,300
7AXV 1 x 9540,300
8AXV 1 x 12050,100
9AXV 1 x 15061,900
10AXV 1 x 18575,900
11AXV 1 x 24097,500
12AXV 1 x 300119,300
13AXV 1 x 400157,300
14AXV 1 x 500192,900
4. CÁP NHÔM LÕI THÉP HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AS/XLPE HOẶC AS/PVC
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1ASV 1 x 16/2.78,800
2ASV 1 x 25/4.213,200
3ASV 1 x 35/6.218,000
4ASV 1 x 50/8.023,400
5ASV 1 x 70/1131,800
6ASV 1 x 70/7257,900
7ASV 1 x 95/1644,300
8ASV 1 x 120/1952,800
9ASV 1 x 120/2754,200
10ASV 1 x 150/1964,400
11ASV 1 x 150/2466,500
12ASV 1 x 150/3471,200
13ASV 1 x 185/2481,700
14ASV 1 x 185/2981,500
15ASV 1 x 185/4387,800
16ASV 1 x 240/32106,300
17ASV 1 x 240/39107,400
18ASV 1 x 240/56114,000
5. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 1 x 1.57,300
2CXV 1 x 2.511,100
3CXV 1 x 417,200
4CXV 1 x 624,600
5CXV 1 x 1039,000
6CXV 1 x 1660,100
7CXV 1 x 2592,500
8CXV 1 x 35127,300
9CXV 1 x 50173,400
10CXV 1 x 70247,000
11CXV 1 x 95341,800
12CXV 1 x 120429,600
13CXV 1 x 150533,400
14CXV 1 x 185663,600
15CXV 1 x 240873,000
16CXV 1 x 3001,091,100
17CXV 1 x 4001,413,500
18CXV 1 x 5001,789,000
6. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 2C x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXV 2 x 1015,600
2AXV 2 x 1116,900
3AXV 2 x 1621,000
4AXV 2 x 2531,200
5AXV 2 x 3539,500
6AXV 2 x 5053,200
7AXV 2 x 7071,100
7. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 2 x 1.515,900
2CXV 2 x 2.523,900
3CXV 2 x 436,300
4CXV 2 x 653,200
5CXV 2 x 1082,500
6CXV 2 x 16125,700
7CXV 2 x 25193,700
8CXV 2 x 35265,100
9CXV 2 x 50359,500
8. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXV 3 x 1020,400
2AXV 3 x 1122,100
3AXV 3 x 1627,800
4AXV 3 x 2541,400
5AXV 3 x 3553,000
6AXV 3 x 5073,200
7AXV 3 x 7099,100
8AXV 3 x 95132,100
9AXV 3 x 120161,100
10AXV 3 x 150201,500
11AXV 3 x 185252,800
12AXV 3 x 240311,000
13AXV 3 x 300382,800
9. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 3 x 1.524,300
2CXV 3 x 2.535,600
3CXV 3 x 454,400
4CXV 3 x 677,000
5CXV 3 x 10121,200
6CXV 3 x 16184,000
7CXV 3 x 25285,500
8CXV 3 x 35390,700
9CXV 3 x 50531,600
10CXV 3 x 70757,400
11CXV 3 x 951,046,700
12CXV 3 x 1201,302,600
13CXV 3 x 1501,616,800
14CXV 3 x 1852,009,000
15CXV 3 x 2402,644,200
16CXV 3 x 3003,304,000
10. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 4C x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXV 4 x 1027,400
2AXV 4 x 1130,000
2AXV 4 x 1637,200
3AXV 4 x 2552,800
4AXV 4 x 3567,200
5AXV 4 x 5088,800
6AXV 4 x 70124,800
7AXV 4 x 95165,700
8AXV 4 x 120205,500
9AXV 4 x 150253,000
10AXV 4 x 185311,400
11AXV 4 x 240397,200
12AXV 4 x 300491,100
11. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC –  4x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 4 x 1.530,600
2CXV 4 x 2.546,300
3CXV 4 x 470,600
4CXV 4 x 6100,800
5CXV 4 x 10159,300
6CXV 4 x 16242,900
7CXV 4 x 25377,600
8CXV 4 x 35518,200
9CXV 4 x 50705,600
10CXV 4 x 701,006,500
11CXV 4 x 951,378,500
12CXV 4 x 1201,731,400
13CXV 4 x 1502,150,400
14CXV 4 x 1852,675,300
15CXV 4 x 2403,516,700
16CXV 4 x 3004,395,000
12. CÁP NHÔM BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC – 3C+1C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXV 3×16+1033,400
2AXV 3×25+1646,400
3AXV 3×35+1659,900
4AXV 3×35+2564,400
5AXV 3×50+2583,600
6AXV 3×50+3588,200
7AXV 3×70+25108,200
8AXV 3×70+35113,000
9AXV 3×70+50119,600
10AXV 3×95+50151,800
11AXV 3×95+70159,700
12AXV 3×120+70190,800
13AXV 3×120+95201,500
14AXV 3×150+70229,300
15AXV 3×150+95240,200
16AXV 3×150+120250,000
17AXV 3×185+95292,800
18AXV 3×185+120300,600
19AXV 3×185+150313,000
19AXV 3×240+120356,300
20AXV 3×240+150369,600
21AXV 3×240+185384,900
13. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 3x?+1x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 3×2.5+1×1.542,500
2CXV 3×4+1×2.565,200
3CXV 3×6+1×493,300
4CXV 3×10+1×6144,500
5CXV 3×16+1×10223,700
6CXV 3×25+1×16344,100
7CXV 3×35+1×16449,000
8CXV 3×35+1×25483,200
9CXV 3×50+1×25624,000
10CXV 3×50+1×35659,200
11CXV 3×70+1×35883,900
12CXV 3×70+1×50930,300
13CXV 3×95+1×501,207,800
14CXV 3×95+1×701,282,800
15CXV 3×120+1×701,564,300
16CXV 3×120+1×951,643,500
17CXV 3×150+1×701,860,300
18CXV 3×150+1×951,955,300
19CXV 3×150+1×1202,044,200
20CXV 3×185+1×952,350,200
21CXV 3×185+1×1202,439,900
22CXV 3×185+1×1502,544,000
23CXV 3×240+1×1203,071,100
24CXV 3×240+1×1503,175,300
25CXV 3×240+1×1853,305,700
26CXV 3×300+1×1203,769,300
27CXV 3×300+1×1503,832,100
28CXV 3×300+1×1853,963,900
29CXV 3×300+1×2404,175,000
14. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 5x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 5 x 1.539,000
2CXV 5 x 2.559,600
3CXV 5 x 489,400
4CXV 5 x 6127,100
5CXV 5 x 10206,000
6CXV 5 x 16314,900
7CXV 5 x 25486,500
8CXV 5 x 35659,700
9CXV 5 x 50918,900
10CXV 5 x 701,287,800
11CXV 5 x 951,752,000
12CXV 5 x 1202,238,000
13CXV 5 x 1502,731,800
14CXV 5 x 1853,409,000
15CXV 5 x 2404,495,000
15. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV CU/XLPE/PVC – 3x?+2x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 3×2.5+2×1.549,900
2CXV 3×4+2×2.576,700
3CXV 3×6+2×4111,000
4CXV 3×10+2×6170,200
5CXV 3×16+2×10264,800
6CXV 3×25+2×16406,500
7CXV 3×35+2×16512,700
8CXV 3×35+2×25579,900
9CXV 3×50+2×25722,000
10CXV 3×50+2×35793,300
11CXV 3×70+2×351,019,800
12CXV 3×70+2×501,113,400
13CXV 3×95+2×501,389,900
14CXV 3×95+2×701,537,300
15CXV 3×120+2×501,679,900
16CXV 3×120+2×701,806,200
17CXV 3×120+2×951,998,900
18CXV 3×150+2×702,122,500
19CXV 3×150+2×952,314,500
20CXV 3×150+2×1202,490,300
21CXV 3×185+2×952,708,100
22CXV 3×185+2×1202,884,200
23CXV 3×185+2×1503,093,300
24CXV 3×240+2×1203,518,900
25CXV 3×240+2×1503,732,700
26CXV 3×240+2×1853,993,800
16. CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC – 4x?+1x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXV 4×2.5+1×1.553,700
2CXV 4×4+1×2.581,900
3CXV 4×6+1×4117,500
4CXV 4×10+1×6187,600
5CXV 4×16+1×10289,100
6CXV 4×25+1×16446,800
7CXV 4×35+1×16583,000
8CXV 4×50+1×25822,700
9CXV 4×70+1×351,150,500
10CXV 4×95+1×501,568,600
11CXV 4×120+1×702,026,400
12CXV 4×150+1×952,513,100
13CXV 4×185+1×1203,146,500
14CXV 4×240+1×1504,105,300
17. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 2C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXSV 2 x 1027,200
1AXSV 2 x 1129,400
2AXSV 2 x 1634,700
3AXSV 2 x 2547,300
4AXSV 2 x 3557,000
5AXSV 2 x 5072,900
6AXSV 2 x 7097,600
18. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 1C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXSV 1x10mm251,000
2CXSV 1x16mm274,400
3CXSV 1x25mm2110,600
4CXSV 1x35mm2146,100
5CXSV 1x50mm2194,800
6CXSV 1x70mm2272,000
7CXSV 1x95mm2370,800
8CXSV 1x120mm2465,800
9CXSV 1x150mm2568,100
10CXSV 1x185mm2704,400
11CXSV 1x240mm2925,300
12CXSV 1x300mm21,150,300
13CXSV 1x400mm21,461,500
14CXSV 1x500mm21,867,400
19. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 2x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXSV 2 x 2.532,900
2CXSV 2 x 446,100
3CXSV 2 x 662,300
4CXSV 2 x 1092,800
5CXSV 2 x 16137,800
6CXSV 2 x 25206,700
7CXSV 2 x 35278,600
8CXSV 2 x 50376,200
20. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXSV 3 x 1033,100
2AXSV 3 x 1135,600
3AXSV 3 x 1642,300
4AXSV 3 x 2558,300
5AXSV 3 x 3571,200
6AXSV 3 x 5094,400
7AXSV 3 x 70142,600
8AXSV 3 x 95180,700
9AXSV 3 x 120216,400
10AXSV 3 x 150262,300
11AXSV 3 x 185322,600
12AXSV 3 x 240387,400
13AXSV 3 x 300470,000
21. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXSV 3 x 2.545,600
2CXSV 3 x 464,300
3CXSV 3 x 686,800
4CXSV 3 x 10131,700
5CXSV 3 x 16197,700
6CXSV 3 x 25298,700
7CXSV 3 x 35405,700
8CXSV 3 x 50548,900
9CXSV 3 x 70780,000
10CXSV 3 x 951,074,800
11CXSV 3 x 1201,344,400
12CXSV 3 x 1501,666,400
13CXSV 3 x 1852,065,300
14CXSV 3 x 2402,707,700
15CXSV 3 x 3003,373,000
22. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 4C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXSV 4 x 1038,500
2AXSV 4 x 1141,200
3AXSV 4 x 1650,000
4AXSV 4 x 2568,000
5AXSV 4 x 3584,100
6AXSV 4 x 50109,600
7AXSV 4 x 70162,000
8AXSV 4 x 95207,400
9AXSV 4 x 120255,800
10AXSV 4 x 150309,700
11AXSV 4 x 185374,100
12AXSV 4 x 240471,200
13AXSV 4 x 300568,600
23. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 4x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXSV 4 x 2.556,000
2CXSV 4 x 4.080,500
3CXSV 4 x 6111,300
4CXSV 4 x 10171,000
5CXSV 4 x 16258,500
6CXSV 4 x 25392,400
7CXSV 4 x 35535,300
8CXSV 4 x 50726,000
9CXSV 4 x 701,044,700
10CXSV 4 x 951,420,000
11CXSV 4 x 1201,779,300
12CXSV 4 x 1502,205,000
13CXSV 4 x 1852,737,600
14CXSV 4 x 2403,586,600
24. CÁP NHÔM NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3C+1C
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1AXSV 3X16+1047,000
2AXSV 3X25+1662,800
3AXSV 3X35+1674,300
4AXSV 3X35+2579,900
5AXSV 3X50+2597,000
6AXSV 3X50+35103,300
7AXSV 3X70+25141,200
8AXSV 3X70+35146,400
9AXSV 3X70+50153,000
10AXSV 3X95+50186,400
11AXSV 3X95+70196,200
12AXSV 3×120+70232,500
13AXSV 3×120+95244,800
14AXSV 3×150+70272,900
15AXSV 3×150+95283,500
16AXSV 3×150+120296,500
17AXSV 3×185+95331,300
17AXSV 3×185+120346,600
18AXSV 3×185+150359,400
19AXSV 3×240+120414,800
20AXSV 3×240+150429,300
21AXSV 3×240+185444,200
25. CÁP ĐỒNG NGẦM HẠ THẾ 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x?+1x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXSV 3×2.5+1×1.551,600
2CXSV 3×4+1×2.575,200
3CXSV 3×6+1×4103,400
4CXSV 3×10+1×6155,700
5CXSV 3×16+1×10236,500
6CXSV 3×25+1×16357,900
7CXSV 3×35+1×16464,400
8CXSV 3×35+1×25499,800
9CXSV 3×50+1×25641,400
10CXSV 3×50+1×35679,000
11CXSV 3×70+1×35920,700
12CXSV 3×70+1×50968,200
13CXSV 3×95+1×501,247,900
14CXSV 3×95+1×701,323,500
15CXSV 3×120+1×701,593,700
16CXSV 3×120+1×951,690,900
17CXSV 3×150+1×701,912,900
17CXSV 3×150+1×952,010,300
18CXSV 3×150+1×1202,099,100
19CXSV 3×185+1×952,407,900
20CXSV 3×185+1×1202,500,300
21CXSV 3×185+1×1502,605,800
17CXSV 3×240+1×1203,135,100
22CXSV 3×240+1×1503,241,900
23CXSV 3×240+1×1853,373,800
26. CÁP ĐỒNG MULLER ĐIỆN KẾ 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DATA/PVC – 1x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXAV 1 x 1051,500
2CXAV 1 x 1674,600
3CXAV 1 x 25110,200
4CXAV 1 x 35146,600
5CXAV 1 x 50193,000
6CXAV 1 x 70269,700
7CXAV 1 x 95364,300
8CXAV 1 x 120453,800
9CXAV 1 x 150560,000
10CXAV 1 x 185691,700
11CXAV 1 x 240904,900
12CXAV 1 x 3001,128,000
13CXAV 1 x 4001,454,700
14CXAV 1 x 5001,867,000
27. CÁP ĐỒNG MULLER ĐIỆN KẾ 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/PVC/DATA/PVC – 2x?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1CXAV 2 x 444,100
2CXAV 2 x 660,700
3CXAV 2 x 769,200
4CXAV 2 x 1090,400
5CXAV 2 x 1195,400
6CXAV 2 x 16134,500
7CXAV 2 x 25204,000
8CXAV 2 x 35278,900

SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:

    • Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của hách hàng!
    • Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ sản xuất, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật.
    • Vận dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm.
    • Thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
chứng nhận iso 9001

ISO 9001:2015

chứng nhận tcvn 6610

TCVN 6610-3: 2000

2. Giấy chứng nhận tcvn 6610 2

TCVN 6610-5: 2007

TCVN 5935-1: 2013

chứng nhận tcvn 5935

TCVN 5935-2: 2013

2. Giấy chứng nhận tcvn 5064

TCVN 5064:1994

2. Giấy chứng nhận tcvn 6447 1998

TCVN 6447:1998

2. Giấy chứng nhận qcvn 4 2009

QCVN 4:2009

IEC60332 (CÁP CHỐNG CHÁY)

IEC 60332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.