Bảng giá cáp chậm cháy, chống cháy SUNWON (từ T6/2024)

Cáp chống cháy, giáp thép SUNWON 0.61kV DSTAFR-PVC 3x+1x 19 sợi (2)

Chú ý: Xem đầy đủ hơn trên máy tính

I. BẢNG GIÁ CÁP CHẬM CHÁY SUNWON
Hưng Yên, ngày 01 tháng 06 năm 2024
1. DÂY CHẬM CHÁY 1 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 1 x 0.5200.18m2,470
2Fr-CVm 1 x 0.7280.18m3,300
3Fr-CVm 1 x 0.75300.18m3,500
4Fr-CVm 1 x 1.0320.2m4,350
5Fr-CVm 1 x 1.5300.25m6,160
6Fr-CVm 1 x 2.0400.25m8,160
7Fr-CVm 1 x 2.5500.25m10,100
8Fr-CVm 1 x 4.0520.3m15,960
9Fr-CVm 1 x 6.0800.3m24,200
10Fr-CVm 1 x 101400.3m42,300
2. DÂY CHẬM CHÁY 2 LÕI HÌNH OVAL 300/500 V – CU/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 2 x 0.5200.18m6,480
2Fr-CVm 2 x 0.7280.18m8,270
3Fr-CVm 2 x 0.75300.18m8,680
4Fr-CVm 2 x 1.0320.2m10,440
5Fr-CVm 2 x 1.5300.25m14,400
6Fr-CVm 2 x 2.0400.25m19,600
7Fr-CVm 2 x 2.5500.25m23,400
8Fr-CVm 2 x 4.0520.3m35,700
9Fr-CVm 2 x 6.0800.3m52,700
3. DÂY CHẬM CHÁY 2 LÕI HÌNH TRÒN 300/500 V – CU/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
1Fr-CVm 2 x 0.5200.18m8,590
2Fr-CVm 2 x 0.75300.18m10,000
3Fr-CVm 2 x 1.0320.2m12,340
4Fr-CVm 2 x 1.5300.25m17,250
5Fr-CVm 2 x 2.5500.25m26,630
6Fr-CVm 2 x 4.0520.3m38,680
7Fr-CVm 2 x 6.0800.3m57,730
4. DÂY CHẬM CHÁY 3 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 3 x 0.5200.18m10,370
2Fr-CVm 3 x 0.75300.18m13,520
3Fr-CVm 3 x 1.0320.2m17,100
4Fr-CVm 3 x 1.5300.25m22,830
5Fr-CVm 3 x 2.5500.25m36,330
6Fr-CVm 3 x 4.0520.3m54,100
7Fr-CVm 3 x 6.0800.3m81,300
8Fr-CVm 3 x 101400.3m149,440
5. DÂY CHẬM CHÁY 4 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 4 x 0.5200.18m12,360
2Fr-CVm 4 x 0.75300.18m17,210
3Fr-CVm 4 x 1.0320.2m21,840
4Fr-CVm 4 x 1.5300.25m29,400
5Fr-CVm 4 x 2.5500.25m47,100
6Fr-CVm 4 x 4.0520.3m70,450
7Fr-CVm 4 x 6.0800.3m106,400
8Fr-CVm 4 x 101400.3m188,900
6. DÂY CHẬM CHÁY 4 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợi/ Đường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 3 x 1.0+ 1 x 0.753x32S/0.2mm+1x30S/0.18mmm21,100
2Fr-CVm 3 x 1.5 + 1 x 1.03x30S/0.25mm+1x32S/0.2mmm27,800
3Fr-CVm 3 x 2.5 + 1 x 1.53x50S/0.25mm+1x30S/0.25mmm43,500
4Fr-CVm3 x 4.0 + 1 x 2.53x52S/0.30mm+1x50S/0.25mmm65,000
5Fr-CVm 3 x 6.0 + 1 x 4.03x80S/0.30mm+1x52S/0.30mmm98,700
6Fr-CVm 3 x 10 + 1 x 6.03x140S/0.30mm+1x80S/0.30mmm165,800
7. CÁP CHẬM CHÁY 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 1c x 1.5 mm270.52 mmm8,000
2Fr-CXV 1c x 2.5 mm270.67 mmm11,900
3Fr-CXV 1c x 4.0 mm270.85 mmm18,100
4Fr-CXV 1c x 6.0 mm271.04 mmm25,300
5Fr-CXV 1c x 10 mm27compactm39,800
6Fr-CXV 1c x 16 mm27compactm60,800
7Fr-CXV 1c x 25 mm27compactm94,000
8Fr-CXV 1c x 35 mm27compactm129,100
9Fr-CXV 1c x 50 mm219compactm175,400
10Fr-CXV 1c x 70 mm219compactm249,300
11Fr-CXV 1c x 95 mm219compactm344,600
12Fr-CXV 1c x 120 mm237compactm432,600
13Fr-CXV 1c x 150 mm237compactm537,000
14Fr-CXV 1c x 185 mm237compactm667,900
15Fr-CXV 1c x 240 mm261compactm877,700
16Fr-CXV 1c x 300 mm261compactm1,096,600
17Fr-CXV 1c x 400 mm261compactm1,420,400
18Fr-CXV 1c x 500 mm261compactm1,797,200
8. CÁP CHẬM CHÁY 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 2c x 1.5 mm270.52 mmm19,000
2Fr-CXV 2c x 2.5 mm270.67 mmm27,300
3Fr-CXV 2c x 4.0 mm270.85 mmm40,200
4Fr-CXV 2c x 6.0 mm271.04 mmm55,600
5Fr-CXV 2c x 10 mm27compactm85,500
6Fr-CXV 2c x 16 mm27compactm128,900
7Fr-CXV 2c x 25 mm27compactm197,700
8Fr-CXV 2c x 35 mm27compactm269,400
9Fr-CXV 2c x 50 mm219compactm313,600
9. CÁP CHẬM CHÁY 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 1.5 mm270.52 mmm26,200
2Fr-CXV 3c x 2.5 mm270.67 mmm37,700
3Fr-CXV 3c x 4.0 mm270.85 mmm56,900
4Fr-CXV 3c x 6.0 mm271.04 mmm79,700
5Fr-CXV 3c x 10 mm27compactm124,200
6Fr-CXV 3c x 16 mm27compactm185,600
7Fr-CXV 3c x 25 mm27compactm286,800
8Fr-CXV 3c x 35 mm27compactm391,500
9Fr-CXV 3c x 50 mm219compactm531,600
10Fr-CXV 3c x 70 mm219compactm757,000
11Fr-CXV 3c x 95 mm219compactm1,044,600
12Fr-CXV 3c x 120 mm237compactm1,312,000
13Fr-CXV 3c x 150 mm237compactm1,628,200
14Fr-CXV 3c x 185 mm237compactm2,022,100
15Fr-CXV 3c x 240 mm261compactm2,660,200
16Fr-CXV 3c x 300 mm261compactm3,322,900
10. CÁP CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ?+ 1c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.67mm + 7S/0.52mmm44,700
2Fr-CXV 3c x 4 + 2,5 mm23x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm67,800
3Fr-CXV 3c x 6 + 4 mm23x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm96,200
4Fr-CXV 3c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 7S/1.04mmm147,700
5Fr-CXV 3c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 7S/compactm227,500
6Fr-CXV 3c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm348,500
7Fr-CXV 3c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm453,800
8Fr-CXV 3c x 35 + 25 mm23x7S/compact + 7S/compactm488,200
9Fr-CXV 3c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 7S/compactm629,900
10Fr-CXV 3c x 50 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm665,200
11Fr-CXV 3c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm891,100
12Fr-CXV 3c x 70 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm937,700
13Fr-CXV 3c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,216,200
14Fr-CXV 3c x 95 + 70 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,291,900
15Fr-CXV 3c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,558,800
16Fr-CXV 3c x 120 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,654,100
17Fr-CXV 3c x 150 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,872,100
18Fr-CXV 3c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,967,400
19Fr-CXV 3c x 150 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,057,000
20Fr-CXV 3c x 185 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm2,364,300
21Fr-CXV 3c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,454,400
22Fr-CXV 3c x 185 + 150 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,558,800
23Fr-CXV 3c x 240 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,088,200
24Fr-CXV 3c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,192,800
25Fr-CXV 3c x 240 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,323,600
26Fr-CXV 3c x 300 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,799,700
27Fr-CXV 3c x 300 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,851,700
28Fr-CXV 3c x 300 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,984,500
29Fr-CXV 3c x 300 + 240 mm23x61S/compact + 61S/compactm4,196,700
11. CÁP CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 4c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 4c x 1.5 mm270.52 mmm32,700
2Fr-CXV 4c x 2.5 mm270.67 mmm48,700
3Fr-CXV 4c x 4 mm270.85 mmm73,400
4Fr-CXV 4c x 6 mm271.04 mmm103,800
5Fr-CXV 4c x 10 mm27compactm162,600
6Fr-CXV 4c x 16 mm27compactm247,000
7Fr-CXV 4c x 25 mm27compactm382,200
8Fr-CXV 4c x 35 mm27compactm523,400
9Fr-CXV 4c x 50 mm219compactm711,800
10Fr-CXV 4c x 70 mm219compactm1,014,600
11Fr-CXV 4c x 95 mm219compactm1,388,000
12Fr-CXV 4c x 120 mm237compactm1,742,300
13Fr-CXV 4c x 150 mm237compactm2,163,600
14Fr-CXV 4c x 185 mm237compactm2,691,000
15Fr-CXV 4c x 240 mm261compactm3,535,900
16Fr-CXV 4c x 300 mm261compactm4,417,500
12. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ? + 2c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 2.5 + 2c x1.5 mm23x7S/0.67mm + 2x7S/0.52mmm58,700
2Fr-CXV 3c x 4 + 2c x 2.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm78,100
3Fr-CXV 3c x 6 + 2c x 4 mm23x7S/1.04mm + 2x7S/0.85mmm113,300
4Fr-CXV 3c x 10 + 2c x 6 mm23x7S/compact + 2x7S/1.04mmm171,500
5Fr-CXV 3c x 16 + 2c x 10 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm270,000
6Fr-CXV 3c x 25 + 2c x 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm414,200
7Fr-CXV 3c x 35 + 2c x 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm524,200
8Fr-CXV 3c x 35 + 2c x 25 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm593,300
9Fr-CXV 3c x 50 + 2c x 25 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm748,000
10Fr-CXV 3c x 50 + 2c x 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm822,000
11Fr-CXV 3c x 70 + 2c x 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm1,040,500
12Fr-CXV 3c x 70 + 2c x 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,144,200
13Fr-CXV 3c x 95 + 2c x 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,439,000
14Fr-CXV 3c x 95 + 2c x 70 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,584,200
15Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 50 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm1,706,400
16Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm1,847,400
17Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,043,100
18Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,190,600
19Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,386,900
20Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm2,562,400
21Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,793,800
22Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm2,967,100
23Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 150 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm3,189,600
24Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 120 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm3,636,400
25Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 150 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm3,862,800
26Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 185 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm4,131,600
13. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 4c x ? + 1c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 4c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.67mm + 2x7S/0.52mmm60,600
2Fr-CXV 4c x 4 + 2.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm87,500
3Fr-CXV 4c x 6 + 4 mm23x7S/1.04mm + 2x7S/0.85mmm123,900
4Fr-CXV 4c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 2x7S/1.04mmm191,400
5Fr-CXV 4c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm295,600
6Fr-CXV 4c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm453,100
7Fr-CXV 4c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm598,900
8Fr-CXV 4c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm832,900
9Fr-CXV 4c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm1,161,000
10Fr-CXV 4c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,605,500
11Fr-CXV 4c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,029,700
12Fr-CXV 4c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,577,000
13Fr-CXV 4c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm3,207,400
14Fr-CXV 4c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm4,208,700
14. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 5c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 5c x 1.5 mm270.52 mmm48,900
2Fr-CXV 5c x 2.5 mm270.67 mmm64,600
3Fr-CXV 5c x 4 mm270.85 mmm95,100
4Fr-CXV 5c x 6 mm271.04 mmm133,800
5Fr-CXV 5c x 10 mm27compactm210,000
6Fr-CXV 5c x 16 mm27compactm321,700
7Fr-CXV 5c x 25 mm27compactm492,900
8Fr-CXV 5c x 35 mm27compactm677,600
9Fr-CXV 5c x 50 mm219compactm930,600
10Fr-CXV 5c x 70 mm219compactm1,298,800
11Fr-CXV 5c x 95 mm219compactm1,793,500
12Fr-CXV 5c x 120 mm237compactm2,236,300
13Fr-CXV 5c x 150 mm237compactm2,802,600
14Fr-CXV 5c x 185 mm237compactm3,487,100
15Fr-CXV 5c x 240 mm261compactm4,608,500
15. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 2c x 2.5 mm270.67 mmm35,100
2Fr-CXSV 2c x 4 mm270.85 mmm48,500
3Fr-CXSV 2c x 6mm271.04 mmm65,500
4Fr-CXSV 2c x 10mm27compactm96,300
5Fr-CXSV 2c x 16mm27compactm141,700
6Fr-CXSV 2c x 25mm27compactm211,100
7Fr-CXSV 2c x 35mm27compactm283,500
8Fr-CXSV 2c x 50mm219compactm402,800
16. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 3c x 2.5 mm270.67 mmm48,300
2Fr-CXSV 3c x 4 mm270.85 mmm67,200
3Fr-CXSV 3c x 6 mm271.04 mmm90,000
4Fr-CXSV 3c x 10 mm27compactm135,200
5Fr-CXSV 3c x 16 mm27compactm201,700
6Fr-CXSV 3c x 25 mm27compactm303,300
7Fr-CXSV 3c x 35 mm27compactm410,800
8Fr-CXSV 3c x 50 mm219compactm560,800
9Fr-CXSV 3c x 70 mm219compactm788,100
10Fr-CXSV 3c x 95 mm219compactm1,084,400
11Fr-CXSV 3c x 120 mm237compactm1,355,800
12Fr-CXSV 3c x 150 mm237compactm1,679,600
13Fr-CXSV 3c x 185 mm237compactm2,080,900
14Fr-CXSV 3c x 240 mm261compactm2,726,600
17. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? 
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 3c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm54,600
2Fr-CXSV 3c x 4 + 2.5 mm23x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm78,400
3Fr-CXSV 3c x 6 + 4 mm23x7S/compact + 7S/1.04mmm106,900
4Fr-CXSV 3c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 7S/compactm159,500
5Fr-CXSV 3c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 7S/compactm240,700
6Fr-CXSV 3c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm362,800
7Fr-CXSV 3c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm469,700
8Fr-CXSV 3c x 35 + 25 mm23x7S/compact + 7S/compactm505,600
9Fr-CXSV 3c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 7S/compactm654,300
10Fr-CXSV 3c x 50 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm692,800
11Fr-CXSV 3c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 19S/compactm929,700
12Fr-CXSV 3c x 70 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm977,300
13Fr-CXSV 3c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,257,900
14Fr-CXSV 3c x 95 + 70 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,333,700
15Fr-CXSV 3c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,605,200
16Fr-CXSV 3c x 120 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,703,100
17Fr-CXSV 3c x 150 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,926,300
18Fr-CXSV 3c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm2,023,900
19Fr-CXSV 3c x 150 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,112,900
20Fr-CXSV 3c x 185 + 95 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,422,900
21Fr-CXSV 3c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,516,300
22Fr-CXSV 3c x 185 + 150 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,622,100
23Fr-CXSV 3c x 240 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,185,600
24Fr-CXSV 3c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,260,900
25Fr-CXSV 3c x 240 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,392,900
18. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 4c x ?
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 4c x 2.5 mm270.67 mmm58,900
2Fr-CXSV 4c x 4 mm270.85 mmm83,600
3Fr-CXSV 4c x 6 mm271.04 mmm114,800
4Fr-CXSV 4c x 10 mm27compactm174,800
5Fr-CXSV 4c x 16 mm27compactm262,900
6Fr-CXSV 4c x 25 mm27compactm397,500
7Fr-CXSV 4c x 35 mm27compactm541,300
8Fr-CXSV 4c x 50 mm219compactm740,800
9Fr-CXSV 4c x 70 mm219compactm1,054,300
10Fr-CXSV 4c x 95 mm219compactm1,431,500
11Fr-CXSV 4c x 120 mm237compactm1,794,600
12Fr-CXSV 4c x 150 mm237compactm2,220,700
13Fr-CXSV 4c x 185 mm237compactm2,756,200
14Fr-CXSV 4c x 240 mm261compactm3,608,900
II. BẢNG GIÁ CÁP CHỐNG CHÁY SUNWON
1. DÂY CHỐNG CHÁY 1 LÕI 450/750 V – CU/MICA/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMV 1c x 1.5 mm270.52 mmm7,400
2Fr-CMV 1c x 2.5 mm270.67 mmm11,300
3Fr-CMV 1c x 4.0 mm270.85 mmm17,900
4Fr-CMV 1c x 6.0 mm271.04 mmm25,300
5Fr-CMV 1c x 10 mm27compactm40,000
6Fr-CMV 1c x 16 mm27compactm61,400
7Fr-CMV 1c x 25 mm27compactm94,900
8Fr-CMV 1c x 35 mm27compactm130,100
9Fr-CMV 1c x 50 mm219compactm178,800
10Fr-CMV 1c x 70 mm219compactm250,900
11Fr-CMV 1c x 95 mm219compactm347,000
12Fr-CMV 1c x 120 mm237compactm434,900
13Fr-CMV 1c x 150 mm237compactm539,600
14Fr-CMV 1c x 185 mm237compactm670,800
15Fr-CMV 1c x 240 mm261compactm882,400
16Fr-CMV 1c x 300 mm261compactm1,103,000
17Fr-CMV 1c x 400 mm261compactm1,427,000
18Fr-CMV 1c x 500 mm261compactm1,806,400
2. CÁP CHỐNG CHÁY 1 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 1c x 1.5 mm270.52 mmm9,400
2Fr-CMXV 1c x 2.5 mm270.67 mmm13,500
3Fr-CMXV 1c x 4.0 mm270.85 mmm19,900
4Fr-CMXV 1c x 6.0 mm271.04 mmm27,500
5Fr-CMXV 1c x 10 mm27compactm42,400
6Fr-CMXV 1c x 16 mm27compactm64,800
7Fr-CMXV 1c x 25 mm27compactm98,700
8Fr-CMXV 1c x 35 mm27compactm134,700
9Fr-CMXV 1c x 50 mm219compactm182,100
10Fr-CMXV 1c x 70 mm219compactm257,600
11Fr-CMXV 1c x 95 mm219compactm354,500
12Fr-CMXV 1c x 120 mm237compactm444,700
13Fr-CMXV 1c x 150 mm237compactm550,400
14Fr-CMXV 1c x 185 mm237compactm684,000
15Fr-CMXV 1c x 240 mm261compactm897,700
16Fr-CMXV 1c x 300 mm261compactm1,120,800
17Fr-CMXV 1c x 400 mm261compactm1,449,600
18Fr-CMXV 1c x 500 mm261compactm1,815,100
3. CÁP CHỐNG CHÁY 2 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 2c x 1.5 mm270.52 mmm21,900
2Fr-CMXV 2c x 2.5 mm270.67 mmm30,700
3Fr-CMXV 2c x 4.0 mm270.85 mmm44,300
4Fr-CMXV 2c x 6.0 mm271.04 mmm60,100
5Fr-CMXV 2c x 10 mm27compactm90,500
6Fr-CMXV 2c x 16 mm27compactm133,700
7Fr-CMXV 2c x 25 mm27compactm204,000
8Fr-CMXV 2c x 35 mm27compactm276,100
9Fr-CMXV 2c x 50 mm219compactm375,600
4. CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 1.5 mm270.52 mmm30,700
2Fr-CMXV 3c x 2.5 mm270.67 mmm42,900
3Fr-CMXV 3c x 4.0 mm270.85 mmm62,900
4Fr-CMXV 3c x 6.0 mm271.04 mmm86,100
5Fr-CMXV 3c x 10 mm27compactm131,300
6Fr-CMXV 3c x 16 mm27compactm194,000
7Fr-CMXV 3c x 25 mm27compactm298,500
8Fr-CMXV 3c x 35 mm27compactm405,300
9Fr-CMXV 3c x 50 mm219compactm553,200
10Fr-CMXV 3c x 70 mm219compactm774,400
11Fr-CMXV 3c x 95 mm219compactm1,065,200
12Fr-CMXV 3c x 120 mm237compactm1,335,900
13Fr-CMXV 3c x 150 mm237compactm1,651,800
14Fr-CMXV 3c x 185 mm237compactm2,054,100
15Fr-CMXV 3c x 240 mm261compactm2,723,400
16Fr-CMXV 3c x 300 mm261compactm3,359,700
5. CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm51,100
2Fr-CMXV 3c x 4 + 2,5 mm23x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm75,100
3Fr-CMXV 3c x 6 + 4 mm23x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm104,000
4Fr-CMXV 3c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 7S/1.04mmm157,000
5Fr-CMXV 3c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 7S/compactm238,300
6Fr-CMXV 3c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm362,600
7Fr-CMXV 3c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm470,100
8Fr-CMXV 3c x 35 + 25 mm23x7S/compact + 7S/compactm505,000
9Fr-CMXV 3c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 7S/compactm648,400
10Fr-CMXV 3c x 50 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm691,300
11Fr-CMXV 3c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm914,200
12Fr-CMXV 3c x 70 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm961,400
13Fr-CMXV 3c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,254,500
14Fr-CMXV 3c x 95 + 70 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,331,200
15Fr-CMXV 3c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,585,800
16Fr-CMXV 3c x 120 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,683,300
17Fr-CMXV 3c x 150 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,922,500
18Fr-CMXV 3c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,999,200
19Fr-CMXV 3c x 150 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,090,200
20Fr-CMXV 3c x 185 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm2,400,600
21Fr-CMXV 3c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,491,200
22Fr-CMXV 3c x 185 + 150 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,596,400
23Fr-CMXV 3c x 240 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,127,800
24Fr-CMXV 3c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,235,000
25Fr-CMXV 3c x 240 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,367,200
26Fr-CMXV 3c x 300 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,824,300
27Fr-CMXV 3c x 300 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,898,300
28Fr-CMXV 3c x 300 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm4,033,700
29Fr-CMXV 3c x 300 + 240 mm23x61S/compact + 61S/compactm4,245,900
6. CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 4c x 1.5 mm270.52 mmm38,600
2Fr-CMXV 4c x 2.5 mm270.67 mmm55,200
3Fr-CMXV 4c x 4 mm270.85 mmm81,000
4Fr-CMXV 4c x 6 mm271.04 mmm111,700
5Fr-CMXV 4c x 10 mm27compactm172,000
6Fr-CMXV 4c x 16 mm27compactm258,300
7Fr-CMXV 4c x 25 mm27compactm398,100
8Fr-CMXV 4c x 35 mm27compactm542,000
9Fr-CMXV 4c x 50 mm219compactm732,400
10Fr-CMXV 4c x 70 mm219compactm1,038,200
11Fr-CMXV 4c x 95 mm219compactm1,415,100
12Fr-CMXV 4c x 120 mm237compactm1,772,200
13Fr-CMXV 4c x 150 mm237compactm2,196,900
14Fr-CMXV 4c x 185 mm237compactm2,728,600
15Fr-CMXV 4c x 240 mm261compactm3,580,800
16Fr-CMXV 4c x 300 mm261compactm4,472,800
7. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? + 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 2.5 + 2c x1.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm59,200
2Fr-CMXV 3c x 4 + 2c x 2.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm82,800
3Fr-CMXV 3c x 6 + 2c x 4 mm23x7S/1.04mm + 2x7S/0.85mmm123,100
4Fr-CMXV 3c x 10 + 2c x 6 mm23x7S/compact + 2x7S/1.04mmm186,000
5Fr-CMXV 3c x 16 + 2c x 10 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm283,600
6Fr-CMXV 3c x 25 + 2c x 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm436,600
7Fr-CMXV 3c x 35 + 2c x 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm551,600
8Fr-CMXV 3c x 35 + 2c x 25 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm625,200
9Fr-CMXV 3c x 50 + 2c x 25 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm778,100
10Fr-CMXV 3c x 50 + 2c x 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm856,700
11Fr-CMXV 3c x 70 + 2c x 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm1,081,300
12Fr-CMXV 3c x 70 + 2c x 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,189,600
13Fr-CMXV 3c x 95 + 2c x 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,491,400
14Fr-CMXV 3c x 95 + 2c x 70 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,643,200
15Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 50 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm1,753,000
16Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm1,899,900
17Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,102,300
18Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,191,200
19Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,365,100
20Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm2,542,900
21Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,773,900
22Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm2,947,700
23Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 150 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm3,171,100
24Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 120 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm3,617,300
25Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 150 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm3,846,400
26Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 185 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm4,117,300
8. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 4c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 4c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm66,400
2Fr-CMXV 4c x 4 + 2.5 mm23x7S/0.85mm + 2x7S/0.67mmm97,400
3Fr-CMXV 4c x 6 + 4 mm23x7S/1.04mm + 2x7S/0.85mmm134,400
4Fr-CMXV 4c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 2x7S/1.04mmm202,000
5Fr-CMXV 4c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm305,000
6Fr-CMXV 4c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm463,400
7Fr-CMXV 4c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 2x7S/compactm610,200
8Fr-CMXV 4c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm853,900
9Fr-CMXV 4c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 2x7S/compactm1,185,700
10Fr-CMXV 4c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 2x19S/compactm1,616,700
11Fr-CMXV 4c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,040,000
12Fr-CMXV 4c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 2x19S/compactm2,585,200
13Fr-CMXV 4c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 2x37S/compactm3,212,900
14Fr-CMXV 4c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 2x37S/compactm4,209,000
9. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 5c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 5c x 1.5 mm270.52 mmm48,100
2Fr-CMXV 5c x 2.5 mm270.67 mmm68,900
3Fr-CMXV 5c x 4 mm270.85 mmm101,300
4Fr-CMXV 5c x 6 mm271.04 mmm140,000
5Fr-CMXV 5c x 10 mm27compactm215,400
6Fr-CMXV 5c x 16 mm27compactm323,900
7Fr-CMXV 5c x 25 mm27compactm499,900
8Fr-CMXV 5c x 35 mm27compactm681,600
9Fr-CMXV 5c x 50 mm219compactm921,400
10Fr-CMXV 5c x 70 mm219compactm1,306,100
11Fr-CMXV 5c x 95 mm219compactm1,778,600
12Fr-CMXV 5c x 120 mm237compactm2,228,200
13Fr-CMXV 5c x 150 mm237compactm2,759,600
14Fr-CMXV 5c x 185 mm237compactm3,429,700
15Fr-CMXV 5c x 240 mm261compactm4,503,200
10. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 2 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 2c x 2.5 mm270.67 mmm37,100
2Fr-CMXSV 2c x 4 mm270.85 mmm51,500
3Fr-CMXSV 2c x 6mm271.04 mmm71,400
4Fr-CMXSV 2c x 10mm27compactm102,800
5Fr-CMXSV 2c x 16mm27compactm148,400
6Fr-CMXSV 2c x 25mm27compactm222,800
7Fr-CMXSV 2c x 35mm27compactm298,400
8Fr-CMXSV 2c x 50mm219compactm406,800
11. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 3 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 3c x 2.5 mm270.67 mmm53,500
2Fr-CMXSV 3c x 4 mm270.85 mmm74,800
3Fr-CMXSV 3c x 6 mm271.04 mmm101,700
4Fr-CMXSV 3c x 10 mm27compactm148,000
5Fr-CMXSV 3c x 16 mm27compactm214,700
6Fr-CMXSV 3c x 25 mm27compactm321,300
7Fr-CMXSV 3c x 35 mm27compactm434,900
8Fr-CMXSV 3c x 50 mm219compactm594,600
9Fr-CMXSV 3c x 70 mm219compactm823,500
10Fr-CMXSV 3c x 95 mm219compactm1,113,400
11Fr-CMXSV 3c x 120 mm237compactm1,375,800
12Fr-CMXSV 3c x 150 mm237compactm1,711,500
13Fr-CMXSV 3c x 185 mm237compactm2,144,900
14Fr-CMXSV 3c x 240 mm261compactm2,814,800
12. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 3c x 2.5 + 1.5 mm23x7S/0.67mm + 7S/0.52mmm61,500
2Fr-CMXSV 3c x 4 + 2.5 mm23x7S/0.85mm + 7S/0.67mmm85,600
3Fr-CMXSV 3c x 6 + 4 mm23x7S/1.04mm + 7S/0.85mmm118,000
4Fr-CMXSV 3c x 10 + 6 mm23x7S/compact + 7S/1.04mmm175,400
5Fr-CMXSV 3c x 16 + 10 mm23x7S/compact + 7S/compactm260,400
6Fr-CMXSV 3c x 25 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm395,800
7Fr-CMXSV 3c x 35 + 16 mm23x7S/compact + 7S/compactm511,700
8Fr-CMXSV 3c x 35 + 25 mm23x7S/compact + 7S/compactm551,400
9Fr-CMXSV 3c x 50 + 25 mm23x19S/compact + 7S/compactm705,900
10Fr-CMXSV 3c x 50 + 35 mm23x19S/compact + 7S/compactm749,000
11Fr-CMXSV 3c x 70 + 35 mm23x19S/compact + 19S/compactm977,000
12Fr-CMXSV 3c x 70 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,035,200
13Fr-CMXSV 3c x 95 + 50 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,343,600
14Fr-CMXSV 3c x 95 + 70 mm23x19S/compact + 19S/compactm1,424,300
15Fr-CMXSV 3c x 120 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,680,600
16Fr-CMXSV 3c x 120 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm1,786,700
17Fr-CMXSV 3c x 150 + 70 mm23x37S/compact + 19S/compactm2,035,500
18Fr-CMXSV 3c x 150 + 95 mm23x37S/compact + 19S/compactm2,074,200
19Fr-CMXSV 3c x 150 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,159,300
20Fr-CMXSV 3c x 185 + 95 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,513,000
21Fr-CMXSV 3c x 185 + 120 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,595,600
22Fr-CMXSV 3c x 185 + 150 mm23x37S/compact + 37S/compactm2,711,900
23Fr-CMXSV 3c x 240 + 120 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,280,700
24Fr-CMXSV 3c x 240 + 150 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,392,900
25Fr-CMXSV 3c x 240 + 185 mm23x61S/compact + 37S/compactm3,532,599
13. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmSố sợiĐường kính sợi (mm)Đơn vị tínhĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 4c x 2.5 mm270.67 mmm66,200
2Fr-CMXSV 4c x 4 mm270.85 mmm92,800
3Fr-CMXSV 4c x 6 mm271.04 mmm126,100
4Fr-CMXSV 4c x 10 mm27compactm190,800
5Fr-CMXSV 4c x 16 mm27compactm282,600
6Fr-CMXSV 4c x 25 mm27compactm427,200
7Fr-CMXSV 4c x 35 mm27compactm579,300
8Fr-CMXSV 4c x 50 mm219compactm778,200
9Fr-CMXSV 4c x 70 mm219compactm1,089,300
10Fr-CMXSV 4c x 95 mm219compactm1,479,200
11Fr-CMXSV 4c x 120 mm237compactm1,835,200
12Fr-CMXSV 4c x 150 mm237compactm2,267,600
13Fr-CMXSV 4c x 185 mm237compactm2,835,400
14Fr-CMXSV 4c x 240 mm261compactm3,730,200
I. BẢNG GIÁ CÁP CHẬM CHÁY
Hưng Yên, ngày 01 tháng 06 năm 2024/ Đơn giá tính trên 1 mét.
1. DÂY CHẬM CHÁY 1 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 1 x 0.52,470
2Fr-CVm 1 x 0.73,300
3Fr-CVm 1 x 0.753,500
4Fr-CVm 1 x 1.04,350
5Fr-CVm 1 x 1.56,160
6Fr-CVm 1 x 2.08,160
7Fr-CVm 1 x 2.510,100
8Fr-CVm 1 x 4.015,960
9Fr-CVm 1 x 6.024,200
10Fr-CVm 1 x 1042,300
2. DÂY CHẬM CHÁY 2 LÕI HÌNH OVAL 300/500 V – CU/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 2 x 0.56,480
2Fr-CVm 2 x 0.78,270
3Fr-CVm 2 x 0.758,680
4Fr-CVm 2 x 1.010,440
5Fr-CVm 2 x 1.514,400
6Fr-CVm 2 x 2.019,600
7Fr-CVm 2 x 2.523,400
8Fr-CVm 2 x 4.035,700
9Fr-CVm 2 x 6.052,700
3. DÂY CHẬM CHÁY 2 LÕI HÌNH TRÒN 300/500 V – CU/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
1Fr-CVm 2 x 0.58,590
2Fr-CVm 2 x 0.7510,000
3Fr-CVm 2 x 1.012,340
4Fr-CVm 2 x 1.517,250
5Fr-CVm 2 x 2.526,630
6Fr-CVm 2 x 4.038,680
7Fr-CVm 2 x 6.057,730
4. DÂY CHẬM CHÁY 3 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 3 x 0.510,370
2Fr-CVm 3 x 0.7513,520
3Fr-CVm 3 x 1.017,100
4Fr-CVm 3 x 1.522,830
5Fr-CVm 3 x 2.536,330
6Fr-CVm 3 x 4.054,100
7Fr-CVm 3 x 6.081,300
8Fr-CVm 3 x 10149,440
5. DÂY CHẬM CHÁY 4 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 4 x 0.512,360
2Fr-CVm 4 x 0.7517,210
3Fr-CVm 4 x 1.021,840
4Fr-CVm 4 x 1.529,400
5Fr-CVm 4 x 2.547,100
6Fr-CVm 4 x 4.070,450
7Fr-CVm 4 x 6.0106,400
8Fr-CVm 4 x 10188,900
6. DÂY CHẬM CHÁY 4 LÕI 300/500 V – CU/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CVm 3 x 1.0+ 1 x 0.7521,100
2Fr-CVm 3 x 1.5 + 1 x 1.027,800
3Fr-CVm 3 x 2.5 + 1 x 1.543,500
4Fr-CVm3 x 4.0 + 1 x 2.565,000
5Fr-CVm 3 x 6.0 + 1 x 4.098,700
6Fr-CVm 3 x 10 + 1 x 6.0165,800
7. CÁP CHẬM CHÁY 1 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 1c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 1c x 1.5 mm28,000
2Fr-CXV 1c x 2.5 mm211,900
3Fr-CXV 1c x 4.0 mm218,100
4Fr-CXV 1c x 6.0 mm225,300
5Fr-CXV 1c x 10 mm239,800
6Fr-CXV 1c x 16 mm260,800
7Fr-CXV 1c x 25 mm294,000
8Fr-CXV 1c x 35 mm2129,100
9Fr-CXV 1c x 50 mm2175,400
10Fr-CXV 1c x 70 mm2249,300
11Fr-CXV 1c x 95 mm2344,600
12Fr-CXV 1c x 120 mm2432,600
13Fr-CXV 1c x 150 mm2537,000
14Fr-CXV 1c x 185 mm2667,900
15Fr-CXV 1c x 240 mm2877,700
16Fr-CXV 1c x 300 mm21,096,600
17Fr-CXV 1c x 400 mm21,420,400
18Fr-CXV 1c x 500 mm21,797,200
8. CÁP CHẬM CHÁY 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 2c x 1.5 mm219,000
2Fr-CXV 2c x 2.5 mm227,300
3Fr-CXV 2c x 4.0 mm240,200
4Fr-CXV 2c x 6.0 mm255,600
5Fr-CXV 2c x 10 mm285,500
6Fr-CXV 2c x 16 mm2128,900
7Fr-CXV 2c x 25 mm2197,700
8Fr-CXV 2c x 35 mm2269,400
9Fr-CXV 2c x 50 mm2313,600
9. CÁP CHẬM CHÁY 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 1.5 mm226,200
2Fr-CXV 3c x 2.5 mm237,700
3Fr-CXV 3c x 4.0 mm256,900
4Fr-CXV 3c x 6.0 mm279,700
5Fr-CXV 3c x 10 mm2124,200
6Fr-CXV 3c x 16 mm2185,600
7Fr-CXV 3c x 25 mm2286,800
8Fr-CXV 3c x 35 mm2391,500
9Fr-CXV 3c x 50 mm2531,600
10Fr-CXV 3c x 70 mm2757,000
11Fr-CXV 3c x 95 mm21,044,600
12Fr-CXV 3c x 120 mm21,312,000
13Fr-CXV 3c x 150 mm21,628,200
14Fr-CXV 3c x 185 mm22,022,100
15Fr-CXV 3c x 240 mm22,660,200
16Fr-CXV 3c x 300 mm23,322,900
10. CÁP CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ?+ 1c x ? (PAGE 1)
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 2.5 + 1.5 mm244,700
2Fr-CXV 3c x 4 + 2,5 mm267,800
3Fr-CXV 3c x 6 + 4 mm296,200
4Fr-CXV 3c x 10 + 6 mm2147,700
5Fr-CXV 3c x 16 + 10 mm2227,500
6Fr-CXV 3c x 25 + 16 mm2348,500
7Fr-CXV 3c x 35 + 16 mm2453,800
8Fr-CXV 3c x 35 + 25 mm2488,200
9Fr-CXV 3c x 50 + 25 mm2629,900
10Fr-CXV 3c x 50 + 35 mm2665,200
11Fr-CXV 3c x 70 + 35 mm2891,100
12Fr-CXV 3c x 70 + 50 mm2937,700
13Fr-CXV 3c x 95 + 50 mm21,216,200
14Fr-CXV 3c x 95 + 70 mm21,291,900
15Fr-CXV 3c x 120 + 70 mm21,558,800
16Fr-CXV 3c x 120 + 95 mm21,654,100
17Fr-CXV 3c x 150 + 70 mm21,872,100
18Fr-CXV 3c x 150 + 95 mm21,967,400
19Fr-CXV 3c x 150 + 120 mm22,057,000
20Fr-CXV 3c x 185 + 95 mm22,364,300
21Fr-CXV 3c x 185 + 120 mm22,454,400
22Fr-CXV 3c x 185 + 150 mm22,558,800
23Fr-CXV 3c x 240 + 120 mm23,088,200
24Fr-CXV 3c x 240 + 150 mm23,192,800
25Fr-CXV 3c x 240 + 185 mm23,323,600
26Fr-CXV 3c x 300 + 120 mm23,799,700
27Fr-CXV 3c x 300 + 150 mm23,851,700
28Fr-CXV 3c x 300 + 185 mm23,984,500
29Fr-CXV 3c x 300 + 240 mm24,196,700
11. CÁP CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 4c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 4c x 1.5 mm232,700
2Fr-CXV 4c x 2.5 mm248,700
3Fr-CXV 4c x 4 mm273,400
4Fr-CXV 4c x 6 mm2103,800
5Fr-CXV 4c x 10 mm2162,600
6Fr-CXV 4c x 16 mm2247,000
7Fr-CXV 4c x 25 mm2382,200
8Fr-CXV 4c x 35 mm2523,400
9Fr-CXV 4c x 50 mm2711,800
10Fr-CXV 4c x 70 mm21,014,600
11Fr-CXV 4c x 95 mm21,388,000
12Fr-CXV 4c x 120 mm21,742,300
13Fr-CXV 4c x 150 mm22,163,600
14Fr-CXV 4c x 185 mm22,691,000
15Fr-CXV 4c x 240 mm23,535,900
16Fr-CXV 4c x 300 mm24,417,500
12. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 3c x ? + 2c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 3c x 2.5 + 2c x1.5 mm258,700
2Fr-CXV 3c x 4 + 2c x 2.5 mm278,100
3Fr-CXV 3c x 6 + 2c x 4 mm2113,300
4Fr-CXV 3c x 10 + 2c x 6 mm2171,500
5Fr-CXV 3c x 16 + 2c x 10 mm2270,000
6Fr-CXV 3c x 25 + 2c x 16 mm2414,200
7Fr-CXV 3c x 35 + 2c x 16 mm2524,200
8Fr-CXV 3c x 35 + 2c x 25 mm2593,300
9Fr-CXV 3c x 50 + 2c x 25 mm2748,000
10Fr-CXV 3c x 50 + 2c x 35 mm2822,000
11Fr-CXV 3c x 70 + 2c x 35 mm21,040,500
12Fr-CXV 3c x 70 + 2c x 50 mm21,144,200
13Fr-CXV 3c x 95 + 2c x 50 mm21,439,000
14Fr-CXV 3c x 95 + 2c x 70 mm21,584,200
15Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 50 mm21,706,400
16Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 70 mm21,847,400
17Fr-CXV 3c x 120 + 2c x 95 mm22,043,100
18Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 70 mm22,190,600
19Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 95 mm22,386,900
20Fr-CXV 3c x 150 + 2c x 120 mm22,562,400
21Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 95 mm22,793,800
22Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 120 mm22,967,100
23Fr-CXV 3c x 185 + 2c x 150 mm23,189,600
24Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 120 mm23,636,400
25Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 150 mm23,862,800
26Fr-CXV 3c x 240 + 2c x 185 mm24,131,600
13. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 4c x ? + 1c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 4c x 2.5 + 1.5 mm260,600
2Fr-CXV 4c x 4 + 2.5 mm287,500
3Fr-CXV 4c x 6 + 4 mm2123,900
4Fr-CXV 4c x 10 + 6 mm2191,400
5Fr-CXV 4c x 16 + 10 mm2295,600
6Fr-CXV 4c x 25 + 16 mm2453,100
7Fr-CXV 4c x 35 + 16 mm2598,900
8Fr-CXV 4c x 50 + 25 mm2832,900
9Fr-CXV 4c x 70 + 35 mm21,161,000
10Fr-CXV 4c x 95 + 50 mm21,605,500
11Fr-CXV 4c x 120 + 70 mm22,029,700
12Fr-CXV 4c x 150 + 95 mm22,577,000
13Fr-CXV 4c x 185 + 120 mm23,207,400
14Fr-CXV 4c x 240 + 150 mm24,208,700
14. CÁP CHẬM CHÁY 5 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/FR-PVC – 5c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXV 5c x 1.5 mm248,900
2Fr-CXV 5c x 2.5 mm264,600
3Fr-CXV 5c x 4 mm295,100
4Fr-CXV 5c x 6 mm2133,800
5Fr-CXV 5c x 10 mm2210,000
6Fr-CXV 5c x 16 mm2321,700
7Fr-CXV 5c x 25 mm2492,900
8Fr-CXV 5c x 35 mm2677,600
9Fr-CXV 5c x 50 mm2930,600
10Fr-CXV 5c x 70 mm21,298,800
11Fr-CXV 5c x 95 mm21,793,500
12Fr-CXV 5c x 120 mm22,236,300
13Fr-CXV 5c x 150 mm22,802,600
14Fr-CXV 5c x 185 mm23,487,100
15Fr-CXV 5c x 240 mm24,608,500
15. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 2 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 2c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 2c x 2.5 mm235,100
2Fr-CXSV 2c x 4 mm248,500
3Fr-CXSV 2c x 6mm265,500
4Fr-CXSV 2c x 10mm296,300
5Fr-CXSV 2c x 16mm2141,700
6Fr-CXSV 2c x 25mm2211,100
7Fr-CXSV 2c x 35mm2283,500
8Fr-CXSV 2c x 50mm2402,800
16. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 3 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 3c x 2.5 mm248,300
2Fr-CXSV 3c x 4 mm267,200
3Fr-CXSV 3c x 6 mm290,000
4Fr-CXSV 3c x 10 mm2135,200
5Fr-CXSV 3c x 16 mm2201,700
6Fr-CXSV 3c x 25 mm2303,300
7Fr-CXSV 3c x 35 mm2410,800
8Fr-CXSV 3c x 50 mm2560,800
9Fr-CXSV 3c x 70 mm2788,100
10Fr-CXSV 3c x 95 mm21,084,400
11Fr-CXSV 3c x 120 mm21,355,800
12Fr-CXSV 3c x 150 mm21,679,600
13Fr-CXSV 3c x 185 mm22,080,900
14Fr-CXSV 3c x 240 mm22,726,600
17. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 3c x 2.5 + 1.5 mm254,600
2Fr-CXSV 3c x 4 + 2.5 mm278,400
3Fr-CXSV 3c x 6 + 4 mm2106,900
4Fr-CXSV 3c x 10 + 6 mm2159,500
5Fr-CXSV 3c x 16 + 10 mm2240,700
6Fr-CXSV 3c x 25 + 16 mm2362,800
7Fr-CXSV 3c x 35 + 16 mm2469,700
8Fr-CXSV 3c x 35 + 25 mm2505,600
9Fr-CXSV 3c x 50 + 25 mm2654,300
10Fr-CXSV 3c x 50 + 35 mm2692,800
11Fr-CXSV 3c x 70 + 35 mm2929,700
12Fr-CXSV 3c x 70 + 50 mm2977,300
13Fr-CXSV 3c x 95 + 50 mm21,257,900
14Fr-CXSV 3c x 95 + 70 mm21,333,700
15Fr-CXSV 3c x 120 + 70 mm21,605,200
16Fr-CXSV 3c x 120 + 95 mm21,703,100
17Fr-CXSV 3c x 150 + 70 mm21,926,300
18Fr-CXSV 3c x 150 + 95 mm22,023,900
19Fr-CXSV 3c x 150 + 120 mm22,112,900
20Fr-CXSV 3c x 185 + 95 mm22,422,900
21Fr-CXSV 3c x 185 + 120 mm22,516,300
22Fr-CXSV 3c x 185 + 150 mm22,622,100
23Fr-CXSV 3c x 240 + 120 mm23,185,600
24Fr-CXSV 3c x 240 + 150 mm23,260,900
25Fr-CXSV 3c x 240 + 185 mm23,392,900
18. CÁP NGẦM CHẬM CHÁY 4 LÕI SUNWON – 0.6/1KV – CU/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 4c x ?
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CXSV 4c x 2.5 mm258,900
2Fr-CXSV 4c x 4 mm283,600
3Fr-CXSV 4c x 6 mm2114,800
4Fr-CXSV 4c x 10 mm2174,800
5Fr-CXSV 4c x 16 mm2262,900
6Fr-CXSV 4c x 25 mm2397,500
7Fr-CXSV 4c x 35 mm2541,300
8Fr-CXSV 4c x 50 mm2740,800
9Fr-CXSV 4c x 70 mm21,054,300
10Fr-CXSV 4c x 95 mm21,431,500
11Fr-CXSV 4c x 120 mm21,794,600
12Fr-CXSV 4c x 150 mm22,220,700
13Fr-CXSV 4c x 185 mm22,756,200
14Fr-CXSV 4c x 240 mm23,608,900
II. BẢNG GIÁ CÁP CHỐNG CHÁY
1. DÂY CHỐNG CHÁY 1 LÕI 450/750 V – CU/MICA/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMV 1c x 1.5 mm27,400
2Fr-CMV 1c x 2.5 mm211,300
3Fr-CMV 1c x 4.0 mm217,900
4Fr-CMV 1c x 6.0 mm225,300
5Fr-CMV 1c x 10 mm240,000
6Fr-CMV 1c x 16 mm261,400
7Fr-CMV 1c x 25 mm294,900
8Fr-CMV 1c x 35 mm2130,100
9Fr-CMV 1c x 50 mm2178,800
10Fr-CMV 1c x 70 mm2250,900
11Fr-CMV 1c x 95 mm2347,000
12Fr-CMV 1c x 120 mm2434,900
13Fr-CMV 1c x 150 mm2539,600
14Fr-CMV 1c x 185 mm2670,800
15Fr-CMV 1c x 240 mm2882,400
16Fr-CMV 1c x 300 mm21,103,000
17Fr-CMV 1c x 400 mm21,427,000
18Fr-CMV 1c x 500 mm21,806,400
2. CÁP CHỐNG CHÁY 1 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 1c x 1.5 mm29,400
2Fr-CMXV 1c x 2.5 mm213,500
3Fr-CMXV 1c x 4.0 mm219,900
4Fr-CMXV 1c x 6.0 mm227,500
5Fr-CMXV 1c x 10 mm242,400
6Fr-CMXV 1c x 16 mm264,800
7Fr-CMXV 1c x 25 mm298,700
8Fr-CMXV 1c x 35 mm2134,700
9Fr-CMXV 1c x 50 mm2182,100
10Fr-CMXV 1c x 70 mm2257,600
11Fr-CMXV 1c x 95 mm2354,500
12Fr-CMXV 1c x 120 mm2444,700
13Fr-CMXV 1c x 150 mm2550,400
14Fr-CMXV 1c x 185 mm2684,000
15Fr-CMXV 1c x 240 mm2897,700
16Fr-CMXV 1c x 300 mm21,120,800
17Fr-CMXV 1c x 400 mm21,449,600
18Fr-CMXV 1c x 500 mm21,815,100
3. CÁP CHỐNG CHÁY 2 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 2c x 1.5 mm221,900
2Fr-CMXV 2c x 2.5 mm230,700
3Fr-CMXV 2c x 4.0 mm244,300
4Fr-CMXV 2c x 6.0 mm260,100
5Fr-CMXV 2c x 10 mm290,500
6Fr-CMXV 2c x 16 mm2133,700
7Fr-CMXV 2c x 25 mm2204,000
8Fr-CMXV 2c x 35 mm2276,100
9Fr-CMXV 2c x 50 mm2375,600
4. CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 1.5 mm230,700
2Fr-CMXV 3c x 2.5 mm242,900
3Fr-CMXV 3c x 4.0 mm262,900
4Fr-CMXV 3c x 6.0 mm286,100
5Fr-CMXV 3c x 10 mm2131,300
6Fr-CMXV 3c x 16 mm2194,000
7Fr-CMXV 3c x 25 mm2298,500
8Fr-CMXV 3c x 35 mm2405,300
9Fr-CMXV 3c x 50 mm2553,200
10Fr-CMXV 3c x 70 mm2774,400
11Fr-CMXV 3c x 95 mm21,065,200
12Fr-CMXV 3c x 120 mm21,335,900
13Fr-CMXV 3c x 150 mm21,651,800
14Fr-CMXV 3c x 185 mm22,054,100
15Fr-CMXV 3c x 240 mm22,723,400
16Fr-CMXV 3c x 300 mm23,359,700
5. CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 2.5 + 1.5 mm251,100
2Fr-CMXV 3c x 4 + 2,5 mm275,100
3Fr-CMXV 3c x 6 + 4 mm2104,000
4Fr-CMXV 3c x 10 + 6 mm2157,000
5Fr-CMXV 3c x 16 + 10 mm2238,300
6Fr-CMXV 3c x 25 + 16 mm2362,600
7Fr-CMXV 3c x 35 + 16 mm2470,100
8Fr-CMXV 3c x 35 + 25 mm2505,000
9Fr-CMXV 3c x 50 + 25 mm2648,400
10Fr-CMXV 3c x 50 + 35 mm2691,300
11Fr-CMXV 3c x 70 + 35 mm2914,200
12Fr-CMXV 3c x 70 + 50 mm2961,400
13Fr-CMXV 3c x 95 + 50 mm21,254,500
14Fr-CMXV 3c x 95 + 70 mm21,331,200
15Fr-CMXV 3c x 120 + 70 mm21,585,800
16Fr-CMXV 3c x 120 + 95 mm21,683,300
17Fr-CMXV 3c x 150 + 70 mm21,922,500
18Fr-CMXV 3c x 150 + 95 mm21,999,200
19Fr-CMXV 3c x 150 + 120 mm22,090,200
20Fr-CMXV 3c x 185 + 95 mm22,400,600
21Fr-CMXV 3c x 185 + 120 mm22,491,200
22Fr-CMXV 3c x 185 + 150 mm22,596,400
23Fr-CMXV 3c x 240 + 120 mm23,127,800
24Fr-CMXV 3c x 240 + 150 mm23,235,000
25Fr-CMXV 3c x 240 + 185 mm23,367,200
26Fr-CMXV 3c x 300 + 120 mm23,824,300
27Fr-CMXV 3c x 300 + 150 mm23,898,300
28Fr-CMXV 3c x 300 + 185 mm24,033,700
29Fr-CMXV 3c x 300 + 240 mm24,245,900
6. CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 4c x 1.5 mm238,600
2Fr-CMXV 4c x 2.5 mm255,200
3Fr-CMXV 4c x 4 mm281,000
4Fr-CMXV 4c x 6 mm2111,700
5Fr-CMXV 4c x 10 mm2172,000
6Fr-CMXV 4c x 16 mm2258,300
7Fr-CMXV 4c x 25 mm2398,100
8Fr-CMXV 4c x 35 mm2542,000
9Fr-CMXV 4c x 50 mm2732,400
10Fr-CMXV 4c x 70 mm21,038,200
11Fr-CMXV 4c x 95 mm21,415,100
12Fr-CMXV 4c x 120 mm21,772,200
13Fr-CMXV 4c x 150 mm22,196,900
14Fr-CMXV 4c x 185 mm22,728,600
15Fr-CMXV 4c x 240 mm23,580,800
16Fr-CMXV 4c x 300 mm24,472,800
7. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 3c x ? + 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 3c x 2.5 + 2c x1.5 mm259,200
2Fr-CMXV 3c x 4 + 2c x 2.5 mm282,800
3Fr-CMXV 3c x 6 + 2c x 4 mm2123,100
4Fr-CMXV 3c x 10 + 2c x 6 mm2186,000
5Fr-CMXV 3c x 16 + 2c x 10 mm2283,600
6Fr-CMXV 3c x 25 + 2c x 16 mm2436,600
7Fr-CMXV 3c x 35 + 2c x 16 mm2551,600
8Fr-CMXV 3c x 35 + 2c x 25 mm2625,200
9Fr-CMXV 3c x 50 + 2c x 25 mm2778,100
10Fr-CMXV 3c x 50 + 2c x 35 mm2856,700
11Fr-CMXV 3c x 70 + 2c x 35 mm21,081,300
12Fr-CMXV 3c x 70 + 2c x 50 mm21,189,600
13Fr-CMXV 3c x 95 + 2c x 50 mm21,491,400
14Fr-CMXV 3c x 95 + 2c x 70 mm21,643,200
15Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 50 mm21,753,000
16Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 70 mm21,899,900
17Fr-CMXV 3c x 120 + 2c x 95 mm22,102,300
18Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 70 mm22,191,200
19Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 95 mm22,365,100
20Fr-CMXV 3c x 150 + 2c x 120 mm22,542,900
21Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 95 mm22,773,900
22Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 120 mm22,947,700
23Fr-CMXV 3c x 185 + 2c x 150 mm23,171,100
24Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 120 mm23,617,300
25Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 150 mm23,846,400
26Fr-CMXV 3c x 240 + 2c x 185 mm24,117,300
8. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 4c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 4c x 2.5 + 1.5 mm266,400
2Fr-CMXV 4c x 4 + 2.5 mm297,400
3Fr-CMXV 4c x 6 + 4 mm2134,400
4Fr-CMXV 4c x 10 + 6 mm2202,000
5Fr-CMXV 4c x 16 + 10 mm2305,000
6Fr-CMXV 4c x 25 + 16 mm2463,400
7Fr-CMXV 4c x 35 + 16 mm2610,200
8Fr-CMXV 4c x 50 + 25 mm2853,900
9Fr-CMXV 4c x 70 + 35 mm21,185,700
10Fr-CMXV 4c x 95 + 50 mm21,616,700
11Fr-CMXV 4c x 120 + 70 mm22,040,000
12Fr-CMXV 4c x 150 + 95 mm22,585,200
13Fr-CMXV 4c x 185 + 120 mm23,212,900
14Fr-CMXV 4c x 240 + 150 mm24,209,000
9. CÁP CHỐNG CHÁY 5 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC – 5c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXV 5c x 1.5 mm248,100
2Fr-CMXV 5c x 2.5 mm268,900
3Fr-CMXV 5c x 4 mm2101,300
4Fr-CMXV 5c x 6 mm2140,000
5Fr-CMXV 5c x 10 mm2215,400
6Fr-CMXV 5c x 16 mm2323,900
7Fr-CMXV 5c x 25 mm2499,900
8Fr-CMXV 5c x 35 mm2681,600
9Fr-CMXV 5c x 50 mm2921,400
10Fr-CMXV 5c x 70 mm21,306,100
11Fr-CMXV 5c x 95 mm21,778,600
12Fr-CMXV 5c x 120 mm22,228,200
13Fr-CMXV 5c x 150 mm22,759,600
14Fr-CMXV 5c x 185 mm23,429,700
15Fr-CMXV 5c x 240 mm24,503,200
10. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 2 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 2c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 2c x 2.5 mm237,100
2Fr-CMXSV 2c x 4 mm251,500
3Fr-CMXSV 2c x 6mm271,400
4Fr-CMXSV 2c x 10mm2102,800
5Fr-CMXSV 2c x 16mm2148,400
6Fr-CMXSV 2c x 25mm2222,800
7Fr-CMXSV 2c x 35mm2298,400
8Fr-CMXSV 2c x 50mm2406,800
11. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 3 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 3c x 2.5 mm253,500
2Fr-CMXSV 3c x 4 mm274,800
3Fr-CMXSV 3c x 6 mm2101,700
4Fr-CMXSV 3c x 10 mm2148,000
5Fr-CMXSV 3c x 16 mm2214,700
6Fr-CMXSV 3c x 25 mm2321,300
7Fr-CMXSV 3c x 35 mm2434,900
8Fr-CMXSV 3c x 50 mm2594,600
9Fr-CMXSV 3c x 70 mm2823,500
10Fr-CMXSV 3c x 95 mm21,113,400
11Fr-CMXSV 3c x 120 mm21,375,800
12Fr-CMXSV 3c x 150 mm21,711,500
13Fr-CMXSV 3c x 185 mm22,144,900
14Fr-CMXSV 3c x 240 mm22,814,800
12. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 3c x ? + 1c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 3c x 2.5 + 1.5 mm261,500
2Fr-CMXSV 3c x 4 + 2.5 mm285,600
3Fr-CMXSV 3c x 6 + 4 mm2118,000
4Fr-CMXSV 3c x 10 + 6 mm2175,400
5Fr-CMXSV 3c x 16 + 10 mm2260,400
6Fr-CMXSV 3c x 25 + 16 mm2395,800
7Fr-CMXSV 3c x 35 + 16 mm2511,700
8Fr-CMXSV 3c x 35 + 25 mm2551,400
9Fr-CMXSV 3c x 50 + 25 mm2705,900
10Fr-CMXSV 3c x 50 + 35 mm2749,000
11Fr-CMXSV 3c x 70 + 35 mm2977,000
12Fr-CMXSV 3c x 70 + 50 mm21,035,200
13Fr-CMXSV 3c x 95 + 50 mm21,343,600
14Fr-CMXSV 3c x 95 + 70 mm21,424,300
15Fr-CMXSV 3c x 120 + 70 mm21,680,600
16Fr-CMXSV 3c x 120 + 95 mm21,786,700
17Fr-CMXSV 3c x 150 + 70 mm22,035,500
18Fr-CMXSV 3c x 150 + 95 mm22,074,200
19Fr-CMXSV 3c x 150 + 120 mm22,159,300
20Fr-CMXSV 3c x 185 + 95 mm22,513,000
21Fr-CMXSV 3c x 185 + 120 mm22,595,600
22Fr-CMXSV 3c x 185 + 150 mm22,711,900
23Fr-CMXSV 3c x 240 + 120 mm23,280,700
24Fr-CMXSV 3c x 240 + 150 mm23,392,900
25Fr-CMXSV 3c x 240 + 185 mm23,532,599
13. CÁP NGẦM CHỐNG CHÁY 4 LÕI 0.6/1KV – CU/MICA/XLPE/Fr-PVC/DSTA/Fr-PVC – 4c x ? – SUNWON
STTMã sản phẩmĐơn giá (đ)
1Fr-CMXSV 4c x 2.5 mm266,200
2Fr-CMXSV 4c x 4 mm292,800
3Fr-CMXSV 4c x 6 mm2126,100
4Fr-CMXSV 4c x 10 mm2190,800
5Fr-CMXSV 4c x 16 mm2282,600
6Fr-CMXSV 4c x 25 mm2427,200
7Fr-CMXSV 4c x 35 mm2579,300
8Fr-CMXSV 4c x 50 mm2778,200
9Fr-CMXSV 4c x 70 mm21,089,300
10Fr-CMXSV 4c x 95 mm21,479,200
11Fr-CMXSV 4c x 120 mm21,835,200
12Fr-CMXSV 4c x 150 mm22,267,600
13Fr-CMXSV 4c x 185 mm22,835,400
14Fr-CMXSV 4c x 240 mm23,730,200

SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:

    • Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của hách hàng!
    • Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ sản xuất, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật.
    • Vận dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm.
    • Thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
chứng nhận iso 9001

ISO 9001:2015

chứng nhận tcvn 6610

TCVN 6610-3: 2000

2. Giấy chứng nhận tcvn 6610 2

TCVN 6610-5: 2007

TCVN 5935-1: 2013

chứng nhận tcvn 5935

TCVN 5935-2: 2013

2. Giấy chứng nhận tcvn 5064

TCVN 5064:1994

2. Giấy chứng nhận tcvn 6447 1998

TCVN 6447:1998

2. Giấy chứng nhận qcvn 4 2009

QCVN 4:2009

IEC60332 (CÁP CHỐNG CHÁY)

IEC 60332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.