Báo giá dây điện 0.75

SUNWON xin gửi tới khách hàng bảng giá bán dây điện 0.75. Dây điện 3.5 là dây có tiết diện lõi 0.75mm2 dùng để truyền tải điện cho mạng lưới dân dụng hoặc điện 3 pha cho nhà máy, xí nghiệp đến 450/750V.

 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 1 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, lõi dẫn chỉ có 1 sợi đồng cứng duy nhất với đường kính 0.98mm, tiết diện sợi là 0.75mm2. Lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm;
 • Đơn giá: 3.600đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 1 lõi dẫn điện dạng lõi mềm (lõi cấp 5 theo TCVN 6612:2000), lõi dẫn bằng đồng nguyên chất gồm 20 sợi đồng cứng kích thước nhỏ xoắn bện thành nhiều lớp, đường kính mỗi sợi là 0.18mm. Tiết diện lõi 0.75mm2, lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm;
 • Đơn giá: 3.730đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 2 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, cả 2 lõi dẫn dạng mềm (ruột dẫn cáp 5), mỗi lõi gồm có 30 sợi đồng cứng kích thước nhỏ xoắn bện thành nhiều lớp, đường kính mỗi sợi là 0.18mm. Tiết diện mỗi lõi 0.75mm2, lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm và lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng hình ovan dày 0.8mm;
 • Đơn giá: 8.780đ/m.
Dây tròn 2 lõi mềm SUNWON

Dây điện tròn 2 lõi mềm SUNWON-300/500V-CU/PVC

 • Kết cấu sản phẩm: Kết cấu sản phẩm tương tự dây điện ovan 2 lõi mềm, riêng lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng có hình tròn.
 • Đơn giá: 8.780đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây gồm 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi có 30 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện tạo thành nhiều lớp, sợi đồng có đường kính 0.18mm. Các lõi dẫn được bọc cách điện PVC có bảng màu phân pha dày 0.6mm, lớp nhựa bọc PVC dày 0.8mm. Dây dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 300/500V;
 • Đơn giá: 13.600đ/m.
 • Kết cấu dây dạng 4C: Dây gồm 4 lõi dẫn điện, mỗi lõi gồm 30 sợi đồng tròn xoắn bện với nhau, mỗi sợi có đường kính 0.18mm. Lõi dẫn được bọc cách điện PVC có bảng màu phân pha, lớp nhựa bọc PVC ngoài cùng hình tròn;
 • Đơn giá sản phẩm: 17.300đ/m.
 • Kết cấu dây trung tính dạng 3C+1C: Dây gồm 4 lõi dẫn điện, trong 4 lõi có 1 lõi trung tính với số sợi đồng ít hơn 3 lõi còn lại, cụ thể 3 lõi pha gồm 32 sợi và đường kính 0.2mm mỗi sợi, 1 lõi trung tính có 30 sợi và đường kính 0.18mm mỗi sợi. Lõi dẫn được bọc cách điện PVC có bảng màu phân pha, lớp nhựa bọc PVC ngoài cùng hình tròn. Lõi pha có tiết diện 1mm2, lõi trung tính có tiết diện 0.75mm2.
 • Đơn giá sản phẩm: 21.300đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.