Báo giá dây cáp điện 0.75mm2

Dây cáp điện 0.75 nghĩa là dây điện hoặc cáp điện có tiết diện ruột dẫn 0.75mm2 loại từ 1 –  4 lõi. Với tiết diện này, dây cáp điện chủ yếu được sử dụng làm dây dẫn cho mạng lưới điện dân dụng tới 750V.

Như vậy các sản phẩm dây điện tiết diện 0.75mm2 bao gồm:

 • Dây điện 1 lõi sợi cứng 450/750V;
 • Dây điện 1 lõi mềm 300/500V tiết diện 0.75mm2;
 • Dây điện 2 lõi mềm 300/500V tiết diện 0.75mm2;
 • Dây điện 3 lõi mềm 300/500V tiết diện 0.75mm2;
 • Dây điện 4 lõi mềm 300/500V tiết diện 0.75mm2.

Đối với dòng dây điện dân dụng sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6610 và ruột dẫn theo tiêu chuẩn TCVN 6612. Cụ thể kết cấu dây như sau:

 • Ruột dẫn đồng có thể là 1 lõi sợi cứng cấp 1 hoặc ruột mềm cáp 5 và cấp 6. Đường kính sợi, số lượng sợi được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 • Cách điện nhựa PVC. Chiều dày cách điện là 0.6mm;
 • Vỏ bọc nhựa PVC. Chiều dày vỏ bọc dây 0.75mm2 là 0.8mm.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 1 lõi dẫn điện dạng lõi mềm (lõi cấp 5 theo TCVN 6612:2000), lõi dẫn bằng đồng nguyên chất gồm 20 sợi đồng cứng kích thước nhỏ xoắn bện thành nhiều lớp, đường kính mỗi sợi là 0.18mm. Tiết diện lõi 0.75mm2, lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm;
 • Đơn giá 1×0.75mm2: 2.700đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 2 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, cả 2 lõi dẫn dạng mềm (ruột dẫn cáp 5), mỗi lõi gồm có 30 sợi đồng cứng kích thước nhỏ xoắn bện thành nhiều lớp, đường kính mỗi sợi là 0.18mm. Tiết diện mỗi lõi 0.75mm2, lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm và lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng hình ovan dày 0.8mm;
 • Đơn giá 2×0.75mm2: 6.200đ/m.
 • Kết cấu dây dạng 4x: Dây gồm 4 lõi dẫn điện, mỗi lõi gồm 30 sợi đồng tròn xoắn bện với nhau, mỗi sợi có đường kính 0.18mm. Lõi dẫn được bọc cách điện PVC có bảng màu phân pha, lớp nhựa bọc PVC ngoài cùng hình tròn;
 • Đơn giá sản phẩm 4×0.75mm2: 12.300đ/m.
Dây tròn 2 lõi mềm SUNWON

Dây điện tròn 2 lõi mềm SUNWON-300/500V-CU/PVC

 • Kết cấu sản phẩm: Kết cấu sản phẩm tương tự dây điện ovan 2 lõi mềm, riêng lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng có hình tròn.
 • Đơn giá 2×0.75mm2: 7.000đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây gồm 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi có 30 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện tạo thành nhiều lớp, sợi đồng có đường kính 0.18mm. Các lõi dẫn được bọc cách điện PVC có bảng màu phân pha dày 0.6mm, lớp nhựa bọc PVC dày 0.8mm. Dây dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 300/500V;
 • Đơn giá: 9.500đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Dây có 1 lõi dẫn sợi đặc, cứng (lõi cấp 1 theo TCVN 6612:2000), lõi dẫn bằng đồng nguyên chất với đường kính sợi là 0.98mm. Tiết diện lõi 0.75mm2, lõi được bọc cách điện PVC dày 0.6mm;
 • Đơn giá 1×0.75mm2: 2.600đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.