CVV – 300/500V – 3x – SUNWON

Dây điện ruột mềm 3 lõi gồm nhiều sợi đồng mềm, được sử dụng cho mạng lưới hạ thế và điện dân dụng có điện áp làm việc đến 300/500V.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5;

2. Cấu trúc sản phẩm:

  • Ruột dẫn: Được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi đồng được ủ mềm;
  • Cách điện PVC;
  • Vỏ bảo vệ bằng PVC màu ghi, hoặc theo yêu cầu.

3. Điện áp định mức (Uo/U): 300/500V

4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa: 70 độ C

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 0.5mm2 tới 10mm2.

.
.