ASX – 18/30 (36)kV – 1x – SUNWON

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2: 2013, TCVN 5064;

2. Cấu trúc sản phẩm:

  • Ruột dẫn gồm nhiều sợi nhôm và sợi thép gia cố được xoắn bện đồng tâm, ngược chiều nhau.
  • Cách điện gồm XLPE màu trắng.
  • Không có vỏ bọc.

3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 18/30 (36) kV.

4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện bình thường: 90°C.

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 35/6.2mm2 tới 240/56mm2.

xem bảng giá xem thông số
.
.