AX – 12/20 (24)kV – 1x – SUNWON

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2: 2013;

2. Cấu trúc sản phẩm:

  • Lõi dẫn điện được xoắn bện đồng tâm từ nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện (có thể ép chặt);
  • Cách điện là nhựa XLPE màu trắng.
  • Không có vỏ bọc.

3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 12/20 (24) kV.

4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa: 90°C.

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 35mm2 tới 400mm2.

xem bảng giá xem thông số
.
.