Đo độ dày vỏ bọc và cách điện của dây cáp

Đo-độ-dày-vỏ-bọc-và-cách-điện-của-dây-cáp

1. Đo độ dày cách điện

Việc đo độ dày lớp cách điện được thực hiện theo tiêu chuẩn BS EN 60811-201. Tiêu chuẩn này bao gồm phương pháp đo độ dày lớp cách điện phi kim loại của tất cả các loại cáp điện.

Cách đo có thể được thực hiện bằng cách sử dụng kính hiển vi đo lường hoặc máy chiếu biên dạng độ phóng đại ít nhất 10 lần, hoặc máy phân tích hình ảnh kỹ thuật số quang học. Các loại thiết bị này phải có khả năng cung cấp số đọc chính xác đến 0,01mm và số đọc ước tính chính xác đến 3 chữ số thập phân khi đo độ dày cách điện nhỏ hơn 0,5 mm.

6 lần đo được thực hiện, mỗi lần đo xấp xỉ 60° so với lần đo cuối cùng. lần đo đầu tiên là tại điểm mỏng nhất của tường cách điện. Các kết quả được đánh giá theo quy định trong tiêu chuẩn cáp liên quan, thường dựa trên giá trị trung bình và giá trị tối thiểu được yêu cầu.

Độ dày lớp cách điện là một thử nghiệm cần thiết và xác định rằng cáp điện có được sản xuất có đủ độ dày cách điện hay không, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn về điện, duy trì độ an toàn và độ bền cơ học để bảo vệ chống lại ứng suất trên vật liệu.

2. Đo độ dày vỏ bọc

Việc đo độ dày vỏ bọc trong cáp điện được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn BS EN 60811-202. Tiêu chuẩn này bao gồm phương pháp đo độ dày vỏ bọc phi kim loại của tất cả các loại cáp.

Thiết bị dùng để đo lớp vỏ ngoài của cáp có thể là một trong các thiết bị giống như đo độ dày cách điện.

Việc chuẩn bị mẫu đo phụ thuộc vào ứng dụng của vỏ bọc:

  • Nếu vỏ bọc cáp có bề mặt đều theo chiều dọc: Cắt một lát mỏng vuông góc với trục dọc của cáp.
  • Vật liệu vỏ bọc có độ dày bề mặt không đều theo chiều dọc: Một đoạn ngắn của vỏ bọc được cắt vuông góc với trục dọc của cáp, bao gồm ít nhất một vòng xoắn ốc hoàn chỉnh.
  • Vỏ bọc bên ngoài trên vỏ bọc kim loại lượn sóng: Lấy một đoạn cáp có chiều dài bao gồm hai đỉnh và hai đáy. Một đường thẳng vẽ trên bề mặt cáp, song song với trục dọc. Vị trí của độ dày tối thiểu của vỏ bọc sẽ được xác định trên khuyên vòng (annular ring), sau đó mẫu được cắt từ điểm này song song với trục dọc của cáp.

Việc đo độ dày của vỏ bọc cũng như cách điện là cần thiết để xác minh sự tuân thủ các thông số kỹ thuật nhằm đáp ứng các ứng suất cơ học tác động lên dây cáp và đảm bảo hiệu suất an toàn và đáng tin cậy của cáp trong suốt thời gian sử dụng.

One thought on “Đo độ dày vỏ bọc và cách điện của dây cáp

  1. Đỗ thành Hưng says:

    Làm sao để cắt mà 2 mặt cắt của dây có độ vuông vs trục của vỏ dây là có sai số thấp nhất. Xin hãy chia sẻ cho tôi hoặc có thể bán công nghệ vs mức giá hợp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.