Kiểm tra chất lượng cáp trong điều kiện ngắn mạch

kiểm-tra-khả-năng-chịu-đựng-của-cáp-trong-điều-kiện-ngắn-mạch

Hạn chế về nhiệt

Khi thời gian của dòng điện ngắn mạch ngắn (tối đa là vài phần mười giây đến năm giây), tất cả nhiệt lượng sinh ra được coi là vẫn ở trong vật dẫn, làm cho nhiệt độ của vật dẫn tăng lên. Quá trình gia nhiệt được cho là đoạn nhiệt, một giả định đơn giản hóa việc tính toán và đưa ra kết quả bi quan, tức là nhiệt độ dây dẫn cao hơn nhiệt độ thực tế xảy ra, vì trong thực tế, một số nhiệt sẽ rời khỏi dây dẫn và truyền vào lớp cách điện.

Trong khoảng thời gian 5 giây hoặc ngắn hơn, mối quan hệ I 2 t = k 2 S 2 đặc trưng cho thời gian tính bằng giây mà trong đó dây dẫn csa S (tính bằng mm 2 ) có thể mang dòng điện I, trước khi nhiệt độ của nó đạt đến mức có thể làm hỏng lớp cách nhiệt xung quanh.

Hệ số k được cho trong bảng G52 dưới đây.

Bảng G52  –  Giá trị của hằng số k theo bảng 43A của IEC 60364-4-43

Cách điện dây dẫn
PVC
≤ 300 mm 2
PVC
> 300 mm 2
EPR XLPECao su 60 ° C
Nhiệt độ ban đầu (° C)70709060
Nhiệt độ cuối cùng (° C)160140250200
Vật liệu dẫnĐồng115103143141
Nhôm76689493

Phương pháp xác minh bao gồm kiểm tra xem năng lượng nhiệt I 2 t trên ohm của vật liệu làm dây dẫn, được phép truyền qua bộ ngắt mạch bảo vệ (từ danh mục của nhà sản xuất) nhỏ hơn năng lượng cho phép đối với dây dẫn cụ thể (như được cho trong Hình G53 bên dưới ).

Hình G53  –  Ứng suất nhiệt tối đa cho phép đối với cáp I 2 t (biểu thị bằng ampe 2 x giây x 10 6 )
S (mm 2 )PVCXLPE
ĐồngNhômĐồngNhôm
1,50,02970,01300,04600,0199
2,50,08260,03610,12780,0552
40,21160,09240,32720,1414
60,47610,20790,73620,3181
101.32250,57762.04500,8836
163.38561,47865.23502,2620
258.26563.610012,78065,5225
3516.20067.075625.050010.8241
5029.83913.03246.13319,936

Đối với cáp 50mm2, các giá trị được tính cho tiết diện thực tế là 47,5mm.

Thí dụ

Cáp XLPE lõi đồng có kích thước 4 mm2csa có được bảo vệ thích hợp bằng bộ ngắt mạch iC60N không? (xem Hình G54 )

Hình G53 cho thấy giá trị I2t của cáp là 0,3272 x 106 , trong khi giá trị “cho qua” tối đa của bộ ngắt mạch, như được đưa ra trong danh mục của nhà sản xuất, nhỏ hơn đáng kể (<0,1.106A2s).

Do đó, cáp được bảo vệ đầy đủ bằng bộ ngắt mạch với khả năng đứt toàn bộ danh định của nó.

Ràng buộc về điện động lực học

Đối với tất cả các loại mạch (dây dẫn hoặc trung kế thanh góp), cần phải tính đến các hiệu ứng điện động lực học.

Để chịu được các ràng buộc về điện động lực học, các dây dẫn phải được cố định chắc chắn và các mối nối phải được siết chặt, làm cho việc lắp đặt cáp truyền thống có mức độ chịu đựng trực tiếp tùy thuộc vào chất lượng công việc do nhà thầu điện thực hiện.

Đối với đường dẫn (hệ thống đường ống thanh cái), đường ray, v.v … cũng cần phải xác minh rằng chúng sẽ chịu được các ràng buộc về điện động lực trong quá trình ngắn mạch. Nhưng đối với các đường góp, tính năng chịu điện động lực học được xác định theo kết cấu và được xác minh bằng các thử nghiệm điển hình theo IEC 61439-6, với thiết bị bảo vệ quá dòng được chỉ định.

Các nhà sản xuất như Schneider Electric cung cấp các bảng điều phối sẵn sàng để sử dụng giữa bộ ngắt mạch và busway của họ, giúp việc lựa chọn giải pháp tối ưu đảm bảo độ bền của hệ thống trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Hình G54  –  Ví dụ về bảng điều phối giữa bộ ngắt mạch và thanh góp (Schneider Electric)

Loại trung kế thanh cái CanalisKSA100
Isc tối đa. tính bằng kA rms25 kA36 kA50 kA
Loại cầu daoNG125NG125N 100NG125H 80NG125L 80
NSXm nhỏ gọnNSXm B / F / N / H 100NSXm F / N / H 100
NSX nhỏ gọnNSX100B / F / N / H / S / L
Loại trung kế thanh cái CanalisKSA160
Isc tối đa. tính bằng kA rms25 kA36 kA50 kA70kA90 kA
Loại cầu daoNSXm nhỏ gọnNSXm B / F / N / H 160NSXm F / N / H 160NSXm N / H 160NSXm H 160
NSX nhỏ gọnNSX100B / F / N / H / S / LNSX100F / N / H / S / LNSX100N / H / S / LNSX100H / S / LNSX100S / L
NSX160B / F / N / H / S / LNSX160F / N / H / S / LNSX160N / H / S / LNSX160H / S / L
NSX250B / F / N / H / S / LNSX250F / N / H / S / LNSX250N / H / S / L
Loại trung kế thanh cái CanalisKSA250
Isc tối đa. tính bằng kA rms25 kA36 kA50 kA70kA100 kA150 kA
Loại cầu daoNSX nhỏ gọnNSX160B / F / N / H / S / LNSX160F / N / H / S / LNSX160N / H / S / LNSX160H / S / LNSX160S / LNSX160L
NSX250B / F / N / H / S / LNSX250F / N / H / S / LNSX250N / H / S / LNSX250H / S / LNSX250S / LNSX250L
NSX400F / N / H / S / LNSX400F / N / H / S / LNSX400N / H / S / L
Loại trung kế thanh cái CanalisKSA400
Isc tối đa. tính bằng kA rms25 kA36 kA50 kA70kA100 kA150 kA
Loại cầu daoNSX nhỏ gọnNSX250B / F / N / H / S / LNSX250F / N / H / S / LNSX250N / H / S / LNSX250H / S / LNSX250S / LNSX250L
NSX400F / N / H / S / LNSX400F / N / H / S / LNSX400N / H / S / LNSX400H / S / LNSX400S / LNSX400L
NSX630F / N / H / S / LNSX630F / N / H / S / LNSX630N / H / S / LNSX630H / S / LNSX630S / LNSX630L
NS nhỏ gọnNS630b N / H / L / LBNS630b L / LBNS630b L / LBNS630b LB
Loại trung kế thanh cái CanalisKSA500
Isc tối đa. tính bằng kA rms25 kA36 kA50 kA70kA100 kA150 kA
Loại cầu daoNSX nhỏ gọnNSX400F / N / H / S / LNSX400F / N / H / S / LNSX400N / H / S / LNSX400H / S / LNSX400S / LNSX400L
NSX630F / N / H / S / LNSX630F / N / H / S / LNSX630N / H / S / LNSX630H / S / LNSX630S / LNSX630L
NS nhỏ gọnNS630b N / H / L / LBNS630b L / LBNS630b LB
Loại trung kế thanh cái CanalisKSA630
Isc tối đa. tính bằng kA rms≤ 32 kA36 kA50 kA70kA100 kA150 kA
Loại cầu daoNSX nhỏ gọnNSX400F / N / H / S / LNSX400N / H / S / LNSX400H / S / LNSX400S / LNSX400L
NSX630F / N / H / S / LNSX630N / H / S / LNSX630H / S / LNSX630S / LNSX630L
NS nhỏ gọnNS630b N / H / L / LBNS630b L / LBNS630b LB
NS800N / H / L / LBNS800L / LBNS800LB
Masterpact MTZ1MTZ1 06 H1 / H2 / H3 / L1MTZ1 06 L1
MTZ1 08 H1 / H2 / H3 / L1MTZ1 08 L1

Nguồn: Electrical Installation

SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:

    • Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của hách hàng!
    • Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ sản xuất, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật.
    • Vận dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm.
    • Thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
chứng nhận iso 9001

ISO 9001:2015

chứng nhận tcvn 6610

TCVN 6610-3: 2000

2. Giấy chứng nhận tcvn 6610 2

TCVN 6610-5: 2007

TCVN 5935-1: 2013

chứng nhận tcvn 5935

TCVN 5935-2: 2013

2. Giấy chứng nhận tcvn 5064

TCVN 5064:1994

2. Giấy chứng nhận tcvn 6447 1998

TCVN 6447:1998

2. Giấy chứng nhận qcvn 4 2009

QCVN 4:2009

IEC60332 (CÁP CHỐNG CHÁY)

IEC 60332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.