CX – 450/750V – 1x – SUNWON

Cáp điện hạ thế 1 lõi đồng cách điện PVC được sử dụng cho mạng lưới điện dân dụng, điện áp làm việc tới 450/750V.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5;

2. Cấu trúc sản phẩm: Gồm 1 hoặc nhiều lớp sợi đồng cứng được xoắn bện đồng tâm (có thể ép chặt từ sợi đồng mềm), cách điện PVC.

3. Điện áp định mức (Uo/U): 450/750V.

4. Nhiệt độ ruột dẫn tối đa: 70 độ C.

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 1.5mm2 tới 300mm2.

Download báo giá
.
.