FRT – CXSV (DSTA) – 0.6/1kV – 3x – SUNWON

1. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60332,  BS 6387, BS 8491;

2. Cấu trúc sản phẩm:

  • Ruột dẫn: Nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm, có thể ép chặt;
  • Số lõi: 3;
  • Cách điện: FR-PVC hoặc LSZH;
  • Giáp kim loại: Băng thép xoắn ốc 2 lớp (DSTA);
  • Vỏ bọc: FR-PVC hoặc LSZH;

3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 0.6/1kV.

4. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện bình thường: 90°C. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện ngắn mạch: 250°C.

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 1.5 đến 240mm².

xem bảng giá xem thông số
.
.