Vì sao công suất điện kVA và kW khác nhau?

kva vs kw

Thuật ngữ cần hiểu:

  • Nguồn phát: Máy phát điện, máy biến áp, máy biến tần, UPS (nguồn)…
  • Tải: Thiết bị điện tiêu thụ.
  • Hệ thống điện áp dụng: Điện xoay chiều.

Hiểu về kVA và kW

kVA là đơn vị đo công suất biểu kiến (apparent power). Công suất biểu kiến hay công suất toàn phần là công suất điện mà nguồn phát có khả năng cung cấp cho tải.

kW là đơn vị đo công suất thực tế (actual power). Công suất thực tế hay công suất tải hữu ích là công suất tiêu thụ của tải (cũng chính là công suất thực tế mà nguồn cung cấp).

Ngoài hai khái niệm trên còn khái niệm công suất phản kháng, hay công suất vô ích (reactive power). Đây là công suất không được cung cấp cho tải, thay vào đó nó trở ngược lại nguồn phát. Nguyên nhân là do trở kháng của mạch điện xoay chiều.

Công suất biểu kiến = công suất thực tế + công suất phản kháng

hoặc

kW = kVA x hệ số công suất.

Đổi kVA sang KW (hoặc ngược lại)

Hệ số công suất là thước đo mức độ hiệu quả của việc sử dụng nguồn điện trong hệ thống điện. Nó được đo bằng cosin của góc giữa điện áp và cường độ dòng điện. Hệ số công suất nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

kVA giống như công suất tổng mà nguồn phát điện có thể cung cấp cho tải, kW giống như công suất thực tế mà nguồn phát cung cấp (cũng là công suất thực tế mà tải tiêu thụ).

Trung bình hệ số công suất của nguồn phát thường là 0.8. Nghĩa là 1kVA = 0.8kW. Trong thực tế, để công suất tải thực tế tiệm cận với công suất tổng, hệ thống điện có thêm bộ phận bù công suất phản kháng.

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP có quy định liên quan tới công suất phản kháng và hệ số công suất, bạn có thể tìm hiểu.

Ở hệ thống điện 1 chiều: Hệ số công suất =1, nghĩa là 1kVA = 1kW.

Phân biệt kVA và kW

KW – KILOWATTSKVA – KILO-VOLT AMPE
Đây là đơn vị của công suất điện – Trong hệ thống điện xoay chiều, nó là đơn vị đo công suất truyền tải thực tế hoặc công suất tải hữu ích.Đây là đơn vị của công suất biểu kiến ​​trong hệ thống điện xoay chiều.
Về cơ bản nó là thước đo công suất thực tiêu thụ từ tải (thiết bị điện).Về cơ bản nó là lượng công suất mà máy phát điện, máy biến áp hoặc UPS có thể cung cấp cho tải.
Kilowatts tỷ lệ với hệ số công suất tải.Nó không phụ thuộc vào hệ số công suất phụ tải.
Tải (Động cơ, đèn, thiết bị gia dụng, v.v.) được đo bằng kW.Nguồn phát (Máy phát điện, máy biến áp, biến tần, UPS, v.v.) được đo bằng kVA.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.