Sợi đồng tròn kỹ thuật điện

Dây (sợi) đồng tròn kỹ thuật điện được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, hàm lượng nguyên chất 99.7% được kéo ủ liên tục. Đây là vật liệu dùng để chế tạo dây dẫn cáp và các mục đích kỹ thuật khác.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5933: 1995;

2. Đường kính mặt cắt sản phẩm từ ∅0.18mm – 9.5mm.

Danh mục: