Sợi đồng tròn kỹ thuật điện – SUNWON

Dây (sợi) đồng tròn kỹ thuật điện được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, hàm lượng nguyên chất 99.7% được kéo ủ liên tục. Đây là vật liệu dùng để làm ruột dẫn dây cáp điện và các mục đích kỹ thuật khác.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5933: 1995;

2. Đường kính mặt cắt sợi từ ∅0.18mm – 9.5mm.

xem thông số
.
.