Sợi nhôm tròn kỹ thuật điện – SUNWON

Dây (sợi) nhôm tròn kỹ thuật điện được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch, hàm lượng cao 99.9% và được kéo ủ liên tục. Đây là nguyên liệu dùng để sản xuất ruột dẫn dây cáp điện và các mục đích kỹ thuật khác.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5934: 1995;

2. Đường kính mặt cắt sợi nhôm: Từ ∅0.018mm – 9.5mm.

.
.