Cáp đồng trần SUNWON (ACC)

Cáp điện trần lõi đồng gồm 1 hoặc nhiều lớp được sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064:1994/ SDD1: 1995.

2. Cấu trúc sản phẩm: Gồm 1 hoặc nhiều sợi đồng cứng được xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp.

3. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 4mm2 tới 400mm2

Download báo giá
.
.