Số lượng sợi trong ruột dẫn của dây điện

ruột-dẫn-xoắn-bện-cấp-2

Như chúng ta đã biết ruột dẫn điện của dây hoặc cáp điện có thể có 1 sợi cứng hoặc gồm nhiều lớp, mỗi lớp lại gồm sợi dây đồng/ nhôm tròn xoắn bên với nhau. Tới đây sẽ đặt ra một câu hỏi là ruột dẫn có thể có bao nhiêu lớp và mỗi lớp có bao nhiêu sợi tiêu chuẩn?

Mỗi lớp kế tiếp trong một ruột dẫn xoắn bện đồng tâm sẽ chứa nhiều hơn lớp trước của nó bội số của 6. Và tổng số sợi trong ruột dẫn sẽ được tính theo công thức::

  • Nếu kết cấu 1 lõi  (1, 7, 19…) thì: N = 3n(n+1) +1;
  • Nếu kết cấu 3 lõi (3,12…) thì: N = 3n (n+2) +3;

trong đó n là số lớp của ruột dẫn không tính lõi trong cùng (lớp có 1 sợi).

Trong thực tế kết cấu dây cáp 2 – 5 lõi có số lượng sợi trong mỗi lõi hoàn toàn có thể tính theo kết cấu 1 lõi. Nghĩa là dây cáp các loại 1 – 5 lõi có thể có 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271 sợi trong mỗi lõi.

Kích thước (đường kính) của sợi được tính theo công thức d = Căn bậc 2 của (A/N) trong đó A là tiết diện tổng của ruột dẫn theo đơn vị mil vuông (1mil = 1/1000 inch) và N là tổng số sợi. Bạn có thể quy đổi đơn vị mil vuông sang AWG.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.