So sánh đường dây cao thế mạch đơn và mạch kép

truyền-tải-mạch-đơn-vs-mạch-kép

Để hiểu căn bản đường dây truyền tải điện cao thế mạch đơn và mạch kép thì có hai vấn đề cần làm rõ trước tiên.

  • Thứ nhất, truyền tải mạch đơn và mạch kép được áp dụng cho hệ thống điện cao thế xoay chiều 3 pha (HVAC 3 phase), là hệ thống truyền tải điện trên cao phổ biến hiện nay.
  • Thứ hai, truyền tải điện cao thế 3 pha không cần dây trung tính, pha nào có điện áp chênh lệch sẽ được cân bằng bởi những pha còn lại. Điều này có nghĩa là đường dây cao thế chỉ cần dây dẫn điện cho từng pha, không cần sử dụng dây trung tính.

Đường dây truyền tải mạch đơn: Đường dây cao thế mạch đơn là một cấu hình truyền tải điện cao thế, trong đó có 3 dây dẫn điện tương ứng cho 3 pha riêng biệt trên tháp truyền tải, ví dụ pha R, pha Y, pha B. 3 pha này tạo thành một mạch.

Đường dây truyền tải mạch kép: Đường dây cao thế mạch kép là một cấu hình truyền tải điện cao thế, trong đó có 6 dây dẫn điện và được chia thành 2 mạch, mỗi mạch có 3 dây tương ứng cho 3 pha riêng biệt trên tháp truyền tải. Ví dụ mạch 1 gồm pha R, Y, B; mạch 2 gồm pha R’, Y’, B’. 2 mạch đối xứng với nhau qua tháp truyền tải.

So sánh mạch đơn và mạch kép

  • Trong đường dây điện mạch đơn, có 3 đường dây tương ứng với ba pha riêng biệt tức là pha R, Y & B;
  • Trong kiểu đường dây điện mạch kép có tổng cộng 6 dây dẫn tạo thành hai mạch truyền dẫn khác nhau, mỗi mạch gồm 3 dây tương ứng với 3 pha giống như mạch đơn (và hai mạch sẽ đối xứng nhau qua cột). Mỗi dây trong 6 dây này lại gồm nhiều dây nhỏ hơn được đặt gần nhau tạo thành một bó dây (bundled conductors) và được giữ khoảng cách bằng miếng đệm (spacers). Nếu bó dây này có 2 dây nhỏ thì điện áp truyền tải thường là 220kV, nếu bó dây có 4 dây thì điện áp truyền tải thường là 400kV… Mỗi dây ở đường dây điện mạch đơn cũng có thể sử dụng kiểu dây bó.

miếng-đệm

Điện được truyền tải trên đường dây mạch kép sẽ hiệu quả hơn, nhiều công suất hơn trong một khoảng cách cụ thể. Tuy nhiên vì có nhiều dây dẫn nên có thể gây ra hiện tượng điện cảm giữa các dây (do hiệu ứng của điện xoay chiều). Để hạn chế hiện tượng này, khoảng cách giữa các dây nhỏ trong bó dây (ký hiệu GMD), giữa các bó dây và giữa 2 mạch phải được tính toán cẩn thận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.