Tiêu chuẩn cáp ngầm hạ thế

tiêu-chuẩn-cáp-ngầm-hạ-thé

Cáp ngầm hạ thế là cáp điện được đặt ngầm dưới lòng đất, sử dụng để truyền tải điện áp đến 1kV và được quy định cụ thể trong TCVN 5935-1:2013, TCVN 7997:2009. Trong đó:

  • TCVN 5935-2:2013 quy định về kết cấu sản xuất cáp điện và phương pháp thử nghiệm;
  • TCVN 7997:2009 quy định về phương pháp lắp đặt.

TCVN 5935-1:2013 quy định kết cấu cáp ngầm hạ thế

1. Điện áp danh định

Điện áp danh định Uo/U(Um) của cáp được xem xét trong tiêu chuẩn này là 0,6/1 (1,2) kV và 1,8/3 (3,6) kV.

2. Hợp chất cách điện

Hợp chất cách điệnKý hiệu rút gọn
a) Nhựa nhiệt dẻo.

Polyvinyl clorua được sử dụng cho cáp có điện áp danh định Uo/U £ 1,8/3 kV

 

PVC/A*

b) Liên kết ngang

Cao su etylen propylen hoặc tương tự (EPM hoặc EPDM)

Cao su cao phân tử hoặc cao su etylen propylen có độ cứng cao

Polyêtylen liên kết ngang

 

EPR

HEPR

XLPE

* Hợp chất cách điện có gốc polyvinyl clorua được sử dụng cho cáp có điện áp danh định Uo/U = 3,6/6 kV được ký hiệu là PVC/B trong IEC 60502-2.

Nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn đối với các loại khác nhau của hợp chất cách điện đề cập trong tiêu chuẩn này được nêu trong Bảng dưới:

Hợp chất cách điệnNhiệt độ cao nhất của ruột dẫn
0C
Làm việc bình thườngNgắn mạch
(thời gian dài nhất là 5s)
Polyvinyl clorua(PVC/A)

Mặt cắt ngang của ruột dẫn £300 mm2.

Mặt cắt ngang của ruột dẫn >300 mm2.

 

70
70

 

160
140

Polyetylen liên kết ngang(XLPE)90250
Cao su etylen propylen(EPR và HEPR)90250

3. Hợp chất vỏ bọc

Hợp chất vỏ bọcKý hiệu rút gọnNhiệt độ cao nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường
0C
a) Nhựa nhiệt dẻo

Polyvinyl clorua (PVC)

 

Polyetylen

 

Không có halogen

b) Vật liệu đàn hồi

Polycloropren, clorosunfonat polyetylen hoặc các polyme tương tự

 

ST1

ST2

ST3

ST7

ST8

 

SE1

 

80

90

80

90

90

 

85

4. Ruột dẫn

Ruột dẫn phải là cấp 1 hoặc cấp 2 bằng đồng ủ không phủ hoặc có phủ kim loại hoặc bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc cấp 5 bằng đồng không phủ hoặc có phủ kim loại phù hợp với IEC 60228.

5. Cách điện

a. Vật liệu cách điện; Cách điện phải là chất điện môi dạng đùn thuộc một trong hai loại liệt kê trong Bảng đầu tiên.

b. Chiều dày cách điện PVC/A

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn
mm2
Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định
Uo/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
mm2
1,8/3 (3,6) kV
mm2
1,5 và 2,5

4 và 6

10 và 16

25 và 35

50 và 70

95 và 120

150

185

240

300

400

500 đến 800

1 000

0,8

1,0

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.

c. Chiều dày cách điện XLPE

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn
mm2
Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định
Uo/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
mm2
1,8/3 (3,6) kV
mm2
1,5 và 2,5

4 và 6

10 và 16

25 và 35

50

70 và 95

120

150

185

240

300

400

500

630

800

1 000

0,7

0,7

0,7

0,9

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.

d. Chiều dày cách điện EPR/HEPR

Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của ruột dẫn
mm2
Chiều dày danh nghĩa của cách điện ở điện áp danh định
Uo/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
mm2
1,8/3 (3,6) kV
mm2
EPR

mm

HEPR

mm

EPR

mm

HEPR

mm

1,5 và 2,5

4 và 6

10 và 16

25 và 35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

800

1 000

1,0

1,0

1,0

1,2

1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2,8

2,8

3,0

0,7

0,7

0,7

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,6

2,8

2,8

2,8

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng ruột dẫn có mặt cắt ngang nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng này.

6. Cụm cáp nhiều lõi, lớp bọc bên trong và chất độn

a. Lớp bọc bên trong và chất độn

Lớp bọc bên trong có thể được đùn hoặc quấn. Đối với cáp có lõi tròn, trừ cáp có nhiều hơn năm lõi, chỉ cho phép lớp bọc bên trong dạng quấn nếu khoảng trống giữa các lõi về cơ bản đã được điền đầy.

Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

Chiều dày lớp bọc bên trong dạng đùn

Đường kính giả định của lõi đã bố tríChiều dày của lớp bọc bên trong dạng đùn (giá trị xấp xỉ)
mm
Lớn hơn
mm
Đến và bằng
mm

25

35

45

60

80

25

35

35

60

80

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Chiều dày lớp bọc bên trong dạng quấn

Chiều dày xấp xỉ của lớp bọc bên trong dạng quấn phải là 0,4 mm đối với đường kính giả định của lõi đã bố trí đến và bằng 40 mm và 0,6mm đối với các đường kính lớn hơn.

7. Màn chắn kim loại

Màn chắn kim loại phải là một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng.

8. Áo giáp kim loại

Các loại áo giáp được đề cập trong tiêu chuẩn này như sau:

  • áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc sợi dây tròn: Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.
  • áo giáp bằng dải băng kép: Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương mại.

CHÚ THÍCH: Đối với cáp có điện áp danh định 0,6/1 (1,2) kV có diện tích mặt cắt ngang vượt quá 6 mm2, có thể cung cấp áo giáp ở dạng lưới đan bằng sợi thép mạ kẽm theo thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Xem sản phẩm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.