Vì sao cách điện của dây AC dày hơn dây DC?

dây-AC-và-DC

Dây hoặc cáp điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều (AC) sẽ có lớp cách điện dày hơn dây ở hệ thống điện 1 chiều (DC) ở cùng mức điện áp. Có 3 lý do có thể giải thích cho kết luận này:

  • Vì giá trị đỉnh (RMS ) của AC lớn hơn DC;
  • Hiệu ứng điện cảm của AC có thể gây nhiễu tín hiệu;
  • Hiệu ứng điện dung (đặt 2 mạch điện có điện áp khác nhau và gần nhau sẽ tạo cảm ứng điện dung, sinh ra dòng điện cảm ứng xoay chiều giữa chúng).

Vì điện áp đỉnh (RMS) của AC lớn hơn

RMS được tính theo công thức: RMS = V(RMS) x √2 = 1.414 x V (RMS) trong đó V (RMS) là điện áp định mức của hệ thống.

Chúng ta biết rằng giá trị RMS (Root Means Square) được sử dụng để tính mức điện áp đỉnh của hệ thống điện. Giả sử chúng ta sử dụng hệ thống điện AC một pha có định mức 220V cho hệ thống dân dụng, thì giá trị điện áp đỉnh của hệ thống này phải là 220 x 1.414 = 311V. Trong khi đó ở điện một chiều 220V, giá trị đỉnh vẫn chỉ là 220V.

Điện áp càng cao thì cách điện càng lớn, càng dày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.