Báo giá dây cáp điện 3 pha lõi nhôm

Dây cáp điện 3 pha lõi nhôm là dây điện, cáp điện có lõi dẫn bằng nhôm và được sử dụng để truyền tải điện áp cho mạng lưới điện 3 pha. Các sản phẩm dây cáp điện 3 pha lõi nhôm SUNWON bao gồm:

 • Cáp vặn xoắn 3 lõi nhôm;
 • Cáp vặn xoắn 4 lõi nhôm;
 • Cáp nhôm hạ thế 3 lõi dẫn;
 • Cáp nhôm hạ thế 4 lõi dẫn;
 • Cáp nhôm hạ thế 4 lõi trung tính dạng 3x+1x;
 • Cáp nhôm hạ thế 5 lõi;
 • Cáp nhôm hạ thế 5 lõi trung tính dạng 4x+1x;
 • Cáp nhôm hạ thế 5 lõi trung tính dạng 3x+2x.

Báo giá cáp nhôm 3 pha

 • Kết cấu sản phẩm: Cáp vặn xoắn 3 lõi dẫn bằng nhôm, lõi gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm. Lõi được bọc cách điện XLPE và được phân pha bằng gờ nổi trên lớp cách điện;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp vặn xoắn 4 lõi dẫn bằng nhôm, lõi gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm. Lõi được bọc cách điện XLPE và được phân pha bằng gờ nổi trên lớp cách điện;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 3 lõi dẫn bằng nhôm, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm trong đó có 1 lõi nhỏ hơn, các lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha và được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, lớp bán dẫn PVC, áo giáp kim loại là dải băng thép, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm trong đó có 1 lõi nhỏ hơn, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, lớp bán dẫn PVC, áo giáp kim loại là dải băng thép, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 5 lõi dẫn bằng nhôm, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 5 lõi dẫn bằng nhôm trong đó có 1 lõi trung tính nhỏ hơn, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 5 lõi dẫn bằng nhôm trong đó có 2 lõi trung tính nhỏ hơn, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 3 lõi dẫn bằng nhôm, lõi được bọc cách điện XLPE có bảng màu phân pha. Các lõi được cố định bằng lớp độn PP, lớp bán dẫn PVC, áo giáp kim loại là dải băng thép, vỏ bọc ngoài bằng nhựa PVC;
 • Báo giá: Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.