Cáp chống cháy 1 lõi không vỏ bọc SUNWON–450/750V 1x

1. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60331-21,  BS 6387. BS 8491;

2. Cấu trúc sản phẩm:

  • Ruột dẫn: Nhiều sợi đồng cứng, xoắn bện đồng tâm và có thể ép chặt;
  • Số lõi: 1;
  • Lớp chống cháy: Băng Mica tổng hợp;
  • Cách điện: FR=PVC hoặc LSZH;
  • Không có giáp kim loại;
  • Không có vỏ bọc.

3. Điện áp định mức Uo/U (Um): 450/750V.

4. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện bình thường: 90°C. Nhiệt độ hoạt động tối đa trong điều kiện ngắn mạch: 250°C.

5. Tiết diện mặt cắt danh định: Từ 1.5 đến 630mm².

.
.