Báo giá cáp điện 4x16mm2

SUNWON xin gửi tới khách hàng bảng giá cáp điện 4x16mm2. Cáp gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng hoặc nhôm, tiết diện mỗi lõi 16mm2.

 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá: 41.400đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính. Lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện lõi là 10mm2. 3 lõi pha còn lại gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau và tiết diễn 16mm2 mỗi lõi. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá: 37.100đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 59.800đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính, lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện lõi là 10mm2. Mỗi lõi pha còn lại cũng gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện mỗi lõi 16mm2. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 56.200đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá: 263.900đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính. Lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện lõi là 10mm2. 3 lõi pha còn lại gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau và tiết diễn 16mm2 mỗi lõi. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá: 242.900đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 285.100đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính, lõi trung tính gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện lõi là 10mm2. Mỗi lõi pha còn lại cũng gồm 7 sợi đồng tròn xoắn bện, tiết diện mỗi lõi 16mm2. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 258.200đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.