Báo giá cáp điện 4x16mm2 (2023)

Dây & cáp điện loại 4x16mm2 có nghĩa là dây hoặc cáp điện 4 ruột dẫn, tiết diện mỗi ruột dẫn là 16mm2. Đối với dây cáp điện loại 4 lõi tiết diện 16mm2 chủ yếu được sử dụng cho mạng lưới điện hạ thế, điện áp làm việc tới 1000V.

Đối với dây cáp điện 4 lõi dùng cho mạng lưới điện hạ thế 0.6/1 (1.2)kV sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013.

Cụ thể nội dung tiêu chuẩn này sẽ quy định các tiêu chí sau: Vật liệu làm ruột dẫn, đường kính sợi làm ruột dẫn, kết cấu ruột dẫn, số sợi trong ruột dẫn (nếu có), vật liệu làm cách điện, chiều dày của cách điện, vật liệu làm vỏ bọc, chiều dày vỏ bọc:

 • Ruột dẫn bằng đồng hoặc nhôm, sợi đồng hoặc nhôm là loại sợi cứng được xoắn bện đồng tâm với nhau và có thể ép chặt. Lớp cách điện bằng nhựa nhiệt rắn XLPE màu trắng tự nhiên, lớp giáp kim loạidải băng thép hoặc sợi thép, lớp vỏ bọc ngoài là nhựa nhiệt dẻo PVC.
 • Cáp 4 lõi hạ thế được phân loại như sau:
  • Nếu cáp có vỏ bọc: Gồm cáp treo không có giáp kim loại và cáp ngầm dưới đất có giáp kim loại, cáp có giáp kim loại là dải băng thép không gỉ.
  • Nếu cáp không cỏ vỏ bọc: Là loại cáp vặn xoắn 4 lõi, điện áp làm việc 0.6/1 (1.2)kV và được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6447:1998. Cáp được cách điện bằng XLPE và không có vỏ bọc ngoài.

Bảng giá dây & cáp điện 4x16mm2 (update 2023)

 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá 4x16mm2: 24.700đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính. Lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện lõi là 10mm2. 3 lõi pha còn lại gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau và tiết diễn 16mm2 mỗi lõi. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá 3x16mm2+1x10mm2: 31.400đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá 4x16mm2: 49.400đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính, lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện lõi là 10mm2. Mỗi lõi pha còn lại cũng gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện mỗi lõi 16mm2. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá 3×16+1x10mm2: 48.700đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá 4x16mm2: 83.600đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính. Lõi trung tính gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện, tiết diện lõi là 10mm2. 3 lõi pha còn lại gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau và tiết diễn 16mm2 mỗi lõi. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm.
 • Đơn giá 3×16+1x10mm2: 183.700đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện mỗi lõi là 16mm2. Mỗi lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá 4x16mm2: 215.200đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất trong đó có 1 lõi trung tính, lõi trung tính gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện với nhau tạo thành 2 lớp xoắn, tiết diện lõi là 10mm2. Mỗi lõi pha còn lại cũng gồm 7 sợi đồng tròn xoắn bện, tiết diện mỗi lõi 16mm2. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm màu trắng tự nhiên, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là dải băng thép dày 0.4mm, lớp vỏ bọc PVC ngoài cùng dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt dưới lòng đất.
 • Đơn giá 3×16+1x10mm2: 196.500đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 4 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện đồng tâm và được ép chặt, chiều dày của lớp cách điện XLPE là 1.3mm, cáp không có vỏ bọc ngoài.
 • Đơn giá 4x16mm2: 28.200đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp có 4 lõi, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm và ép chặt, chiều dày lớp mica chống cháy là 0.11mm, chiều dày cách điện 0.7mm, chiều dày băng thép là 0.2mm, chiều dày vỏ bọc là 1.8mm.
 • Đơn giá 4×16mm2: đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp có 4 lõi, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm và ép chặt, chiều dày lớp mica chống cháy là 0.11mm, chiều dày cách điện 0.7mm, chiều dày vỏ bọc là 1.8mm.
 • Đơn giá 4×16mm2: đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp có 4 lõi, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng cứng xoắn bện đồng tâm và ép chặt, chiều dày lớp mica chống cháy là 0.11mm, chiều dày cách điện 0.7mm, đường kính sợi thép là 0.8mm, chiều dày vỏ bọc là 1.8mm.
 • Đơn giá 4×16mm2: đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.