Báo giá cáp điện 2×10

SUNWON xin gửi tới khách hàng bảng báo giá cáp điện 2×10, kết cấu gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm hoặc đồng, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Các sản phẩm cáp điện có kết cấu 2×10 bao gồm:

 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 11mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 1.3mm và 2 lõi xoắn bện với nhau. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá:12.800đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 1.3mm và 2 lõi xoắn bện với nhau. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá: 18.800đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, lớp giáp kim loại là băng nhôm dày 0.2mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là băng thép dày 0.4mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 32.800đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá: 89.100đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, lớp giáp kim loại là băng nhôm dày 0.2mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá: 100.300đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là băng thép dày 0.4mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
 • Đơn giá: 103.200đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.