Báo giá dây cáp điện 2x10mm2 (2023)

Dây & cáp điện loại 2x10mm2 có nghĩa là dây hoặc cáp điện 2 ruột dẫn, tiết diện mỗi ruột dẫn là 10mm2. Đối với dây cáp điện loại 2 lõi được sử dụng cho mạng lưới điện dân dụng, điện áp làm việc tới 750V hoặc mạng lưới điện hạ thế, điện áp làm việc tới 1000V.

Mỗi loại dây hoặc cáp điện được sản xuất theo tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ đối với dây mềm 2 lõi dân dụng 300/500V sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6610, đối với cáp điện 2 lõi 0.6/1 (1.2)kV cho điện hạ thế sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013.

Cụ thể nội dung các tiêu chuẩn sẽ quy định các tiêu chí sau: Vật liệu làm ruột dẫn, đường kính sợi làm ruột dẫn, kết cấu ruột dẫn, số sợi trong ruột dẫn (nếu có), vật liệu làm cách điện, chiều dày của cách điện, vật liệu làm vỏ bọc, chiều dày vỏ bọc.

1. Đối với dây điện dân dụng 2 lõi mềm:

 • Ruột dẫn bằng đồng, gồm nhiều sợi đồng mềm cấp 5 hoặc cấp 6 (theo TCVN 6612), cách điện bằng nhựa nhiệt dẻo PVC và vỏ bọc ngoài bằng PVC.
 • Các loại sản phẩm gồm: Dây điện 2 lõi mềm dạng dẹt, dây điện 2 lõi mềm dạng tròn.

2. Đối với các loại cáp điện hạ thế 2 lõi

 • Ruột dẫn bằng đồng hoặc nhôm, sợi đồng hoặc nhôm là loại sợi cứng được xoắn bện đồng tâm với nhau và có thể ép chặt. Lớp cách điện bằng nhựa nhiệt rắn XLPE màu trắng tự nhiên, lớp vỏ bọc ngoài là nhựa nhiệt dẻo PVC.
 • Cáp 2 lõi hạ thế được phân loại như sau:
  • Nếu cáp có vỏ bọc: Gồm cáp treo không có giáp kim loại và cáp ngầm dưới đất, nước có giáp kim loại, cáp có giáp kim loại là dải băng thép không gỉ hoặc băng nhôm.
  • Nếu cáp không cỏ vỏ bọc: Là loại cáp vặn xoắn 2 lõi, điện áp làm việc 0.6/1 (1.2)kV và được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6447:1998. Cáp được cách điện bằng XLPE và không có vỏ bọc ngoài.

Bảng giá dây & cáp điện 2x10mm2 (update 2023)

 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm xoắn bện đồng tâm và ép chặt. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 1.3mm và 2 lõi xoắn bện với nhau.
 • Đơn giá 2x11mm2: 11.200đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn xoắn bện đồng tâm và ép chặt, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 1.3mm và 2 lõi xoắn bện với nhau.
 • Đơn giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn xoắn bện đồng tâm và ép chặt, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm.
 • Đơn giá 2x10mm2: 14.900đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, lớp giáp kim loại là băng nhôm dày 0.2mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá 2x10mm2:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là băng thép dày 0.4mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
 • Đơn giá 2x10mm2: 26.500đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá 2x10mm2: 67.700đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, lớp giáp kim loại là băng nhôm dày 0.2mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV.
 • Đơn giá 2x10mm2: 76.300đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp gồm 2 lõi dẫn bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm 7 sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm, tiết diện mỗi lõi là 10mm2. Lõi được bọc cách điện XLPE dày 0.7mm, một lớp bán dẫn bằng PVC, lớp giáp kim loại là băng thép dày 0.4mm và lớp vỏ bọc PVC dày 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp đến 0.6/1kV và được lắp đặt ngầm dưới lòng đất.
 • Đơn giá 2x10mm2: 78.100đ/m.
 • Kết cấu sản phẩm: Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện PVC, vỏ bọc ngoài PVC. Dây dạng dẹt hoặc dạng tròn.
 • Đơn giá 2x10mm2:  đ/m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.