Báo giá dây cáp điện 3 pha

báo-giá-cáp-điện-3-pha

Cáp điện 3 pha được sử dụng để truyền tải điện cho mạng lưới điện công nghiệp, nhà máy hoặc mạng lưới điện dân dụng để đảm bảo độ ổn định về điện áp cho các thiết bị sử dụng điện.

Các dòng sản phẩm cáp điện 3 pha được sản xuất bởi SUNWON đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu về kết cấu và thử nghiệm, các yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam về cáp vặn xoắn, cáp hạ thế, cáp trung thế và cả dây cáp lõi mềm. SUNWON xin gửi tới khách hàng bảng báo giá dây cáp điện 3 pha giá bán lẻ chưa chiết khấu.

Báo giá dây cáp điện 3 pha

 • Kết cấu sản phẩm: Dây điện 3 lõi mềm gồm có 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng kỹ thuật điện xoắn bện với nhau, Sợi đồng tròn có đường kích từ 0.18mm. Mỗi lõi dẫn được bọc cách điện PVC dày từ 0.6mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 0.8mm. Dây dùng để truyền tải điện áp 3 pha tới 300/500V;
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Dây điện 4 lõi mềm gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng kỹ thuật điện xoắn bện với nhau, Sợi đồng tròn có đường kích từ 0.18mm. Mỗi lõi dẫn được bọc cách điện PVC dày từ 0.6mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 0.8mm. Dây dùng để truyền tải điện áp 3 pha tới 300/500V;
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 1.3mm.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 1.3mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng vặn xoắn 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 1.3mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng vặn xoắn 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 1.3mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, trong 4 lõi dẫn có 3 lõi pha và 1 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm ngầm 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm ngầm 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm ngầm 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, trong đó có 3 lõi pha và 1 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, trong 5 lõi có 4 lõi pha và 1 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp nhôm bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng nhôm nguyên chất, trong 5 lõi có 3 lõi pha và 2 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi nhôm tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá:
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, trong 5 lõi có 4 lõi pha và 1 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng bọc 5 lõi gồm có 5 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, trong 5 lõi có 3 lõi pha và 2 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 •  
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng ngầm 3 lõi gồm có 3 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng ngầm 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết
 • Kết cấu sản phẩm: Cáp đồng ngầm 4 lõi gồm có 4 lõi dẫn điện bằng đồng nguyên chất, trong 4 lõi có 3 lõi pha và 1 lõi trung tính nhỏ hơn. Mỗi lõi dẫn gồm nhiều sợi đồng tròn kỹ thuật điện xoắn bện đồng tâm tạo thành nhiều lớp xoắn. Các lõi dẫn được bọc cách điện XLPE dày từ 0.7mm, cách điện có màn chắn; lớp giáp kim loại là dải băng thép dày từ 0.4mm và lớp bọc PVC ngoài cùng dày từ 1.8mm. Cáp dùng để truyền tải điện áp 3 pha đến 0.6/1kV.
 • Bảng giá: Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.